Priča bez kraja, Marija Erl Šafar, Tihana Lubina, Helena Pejić Jukić, Ivana Domac, Manuela Polak

Datum: 

petak, 28 travnja, 2017 -
09:30 - 10:15
subota, 29 travnja, 2017 -
09:30 - 10:15

Vrsta događaja: 

Radionica

Publika: 

predškolski i niži raz. OŠ
5. i 6. raz. OŠ

Sažetak: 

Radionica naziva ''Priča bez kraja'' zamišljena je kao biblioterapijska radionica. Kako biblioterapija ima 3 faze, cilj je ove radionice proći sve faze i produbiti razmišljanja učenika o temi koja se obrađuje.

Prvi dio radionice temelji se na audio – vizualnom zapažanju i razgovoru o osjećajima koji su prevladavali, a zatim slijedi čitanje priče bez kraja – ''Dobro stablo''. Priča je prepuna osjećajnosti. Govori o ljubavi i prijateljstvu. Prožeta je tugom, a u isto vrijeme prepuna sreće.

Drugi dio radionice pod nazivom ''Tko sam ja?'' temelji se na identifikaciji samoga sebe, stvaranju percepcije o tome tko smo sada i kakvi ćemo biti s vremenom, u budućnosti. 

Za kraj biblioterapije, učenici će, literarno ili likovno, kreirati svoje '''Drvo života'', a poruku radova ćemo zajednički osmisliti.

Biografija: 

Dr. sc. Marija Erl Šafar, poslijedoktorandica na Katedri za knjižničarstvo, Odjel za kulturologiju, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

erlsafar@kulturologija.unios.hr

(Osijek, 1975.) od prosinca 2009. asistentica je na Katedri za knjižničarstvo Odjela za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a od svibnja 2013. viša asistentica. Izvodi kolegije iz područja knjižničarstva (klasifikacijski sustavi i katalogizacije u knjižnicama, zaštita i organizacija knjižnične građe, bibliografski izvori i službe, djelatnosti javnih i specijalnih knjižnica, oblikovanje knjižničnih zbirki, informacijska pismenost, vrjednovanje rada u knjižnicama). Područja njezina znanstvenog interesa su razvoj pokretnih knjižnica u Republici Hrvatskoj, informacijska pismenost, djelatnost javnih knjižnica.

Objavila je niz znanstvenih radova u zbornicima i časopisima.

 

Tihana Lubina, asistent na Katedri za knjižničarstvo, Odjel za kulturologiju, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

tlubina@kulturologija.unios.hr

(Osijek, 1979.) od listopada 2013. asistentica je na Katedri za knjižničarstvo Odjela za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmajera u Osijeku. Područja njezina znanstvenog i stručnog interesa su informacijske i komunikacijske znanosti, knjižnice u odgoju i obrazovanju te suvremeni menadžment i organizacija poslovanja knjižnica. Izvodi kolegije iz područja školskoga knjižničarstva i informacijskih znanosti. Objavljuje radove u zbornicima i časopisima te sudjeluje na domaćim i međunarodnim skupovima.

 

 

 

 

Helena Pejić Jukić, učiteljica razredne nastave u  OŠ Antuna Mihanovića Osijek

Ivana Domac (studentica Knjižničarstva na Odjelu za kulturologiju

ivka.petros@gmail.com)

Manuela Polak (studentica Knjižničarstva na Odjelu za kulturologiju manuelapolak14@gmail.com)

 

Ivana Domac, rođena 03.06.1987. godine u Đakovu. Pohađala je srednju obrtničku školu Antuna Horvata u Đakovu te  time stekla obrazovanje frizera. Zatim je pohađala Tehničko učilište u Vinkovcima, tj. razliku predmeta i četvrtu godinu, smjer – ekonomist. Akad. god. 2012./2013. upisala je preddiplomski studij Knjižničarstva na Odjelu za kulturologiju te je 2015. godine stekla akademski naziv univ. bacc. cult. Iste godine upisuje i diplomski studij na kojemu trenutno studira.

Volontirala je  u knjižnici Visokog Evanđeosko teološkog učilišta u Osijeku u razdoblju od 1. listopada 2014. do 11. ožujka 2015. godine. Također, iskustva u volontiranju u 2016. godini ima i na Grand Prix Osijek Žito Challenge Cup-u u organizaciji SK u gimastici, na Reart festivalu u Osijeku gdje je sudjelovala je na konferenciji Kulturnog turizma te na info pultu Udruge Plantaža. Trenutno volontira u knjižnici Pravnog fakulteta u Osijeku radi stjecanja  prakse u knjižničarskoj struci. Povremeno provodi kreativne radionice za djecu u nekoliko osnovnih škola u Osijeku uz suradnju s učiteljicama razredne nastave.

 

Manuela Polak, rođena 1993. godine u Požegi. Osnovnu je školu završila u Pleternici, a srednju u Požegi. Akad. god. 2012./2013. upisala je preddiplomski studij Knjižničarstva na Odjelu za kulturologiju te je 2015. godine stekla akademski naziv univ. bacc. cult. Iste godine upisuje i diplomski studij na kojemu trenutno studira.

Sudjelovala je na nekoliko stručnih skupova (Međunarodni stručni skup ''Vremeplov: dječji odjeli jučer – danas – sutra'' u organizaciji GISKO; 2. okrugli stol ''Zavičajni fondovi i zbirke u knjižnicama panonskog prostora: u digitalnom okruženju!'' kojega su organizirali Društvo knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema, GISKO i HKD; II. znanstveni forum ''Kako potaknuti regionalni ekonomski rast i razvoj u RH?'').

Volontirala je u nekoliko različitih vrsta knjižnica s ciljem stjecanja knjižničarske prakse (akad. god. 2014./2015. na Visokom evanđeoskom teološkom učilištu u Osijeku; od 2013. aktivno volontira na Odjelu za rad s djecom i mladima GISKO; tijekom 2016. godine volontirala je u Gradskoj knjižnici i čitaonici Požega, trenutno aktivno volontira u Knjižnici Odjela za kulturologiju.) Volonterski rad obavlja i u Dječjoj osječkoj kreativnoj kućici DOKKICI te surađuje s više osnovnih škola u Osijeku gdje s učiteljicama razredne nastave provodi kreativne i edukativne radionice za djecu.

U suautorstvu je izdala i slikovnicu dječjih radova pod nazivom ''Priča o knjižnici''.

Prostorija: 

Osnovna škola Antuna Mihanovića; Osijek Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, Odjel za rad s djecom i mladima