Vrijeme laktacije u koza, Tena Mihić, Josipa Štavalj, Željka Klir, Josip Novoselec

Datum: 

petak, 28 travnja, 2017 -
13:45 - 14:00

Vrsta događaja: 

Predavanje

Publika: 

5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
OP
ST

Sažetak: 

Laktacija je vrijeme od početka izlučivanja mlijeka, koje se javlja nakon jarenja, do zasušenja koza. Laktacija se kreće od 240 do 330 dana, a ovisi većinom o pasmini koza. U navedenom razdoblju sanska koza, koja je selekcionirana u pogledu poboljšanja mliječnosti, može proizvesti i do 1700 kg mlijeka tijekom 305 dana laktacije. Laktacija se dijeli na rani, srednji i kasni stadij koji se razlikuju po proizvedenoj količini i kemijskom sastavu mlijeka. Tijekom laktacije sadržaj mliječne masti i bjelančevina je visok u fazi lučenja  kolostruma, niži tijekom najveće proizvodnje mlijeka i ponovno se povećava krajem laktacije kada se količina mlijeka smanjuje. Redoslijed laktacije također utječe na količinu i kemijski sastav mlijeka, pri čemu je količina mlijeka najveća u trećoj i četvrtoj, a najmanja u prvoj laktaciji.

Biografija: 

Tena Mihić, studentica

Poljoprivredni fakultet u Osijeku, tenamihic997@net.hr

Tena Mihić rođena je u Slavonskom Brodu, 10.ožujka 1997. godine. Tena je završila osnovnu školu „August Šenoa“ u Gundincima te srednju školu „Matija Antun Reljković“ u Slavonskom Brodu. Od 2015. godine Tena je studentica Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, smjera zootehnika. Aktivni je govornik engleskog jezika, a u slobodno vrijeme se bavi rukometom i odbojkom. Osim studiranja na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, Tena sudjeluje u radu Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva Mihić.

 

Josipa Štavalj, studentica

Poljoprivredni fakultet u Osijeku, jstavalj@gmail.com

Josipa Štavalj rođena je u Zagrebu 9. travnja 1996. godine. Josipa je završila osnovnu školu Trnovitica u Velikoj Trnovitici te Opću gimnaziju u Garešnici. Od 2015. godine Josipa je studentica Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, smjera zootehnika. Aktivni je govornik engleskog jezika uz poznavanje njemačkog jezika. U slobodno vrijeme svira bas gitaru te se bavi trčanjem i skejtanjem i rukometom.  Osim studiranja na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, Josipa sudjeluje u radu Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva Štavalj.

 

Željka Klir, mag.ing.agr, zklir@pfos.hr

Zovem se Željka Klir. Rođena sam 07. listopada 1986. godine u Osijeku. Pohađala sam III. Gimnaziju, prirodoslovno-matematičkog programa u Osijeku gdje sam 2005. godine upisala preddiplomski studij zootehnike na Poljoprivrednom fakultetu. Diplomski studij smjera specijalna zootehnika na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku upisala sam 2008. godine. Od 1. rujna 2011. godine zaposlena sam na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku kao znanstvena novakinja-asistentica na projektu „Hranidbeni aspekti modeliranja proizvodnosti i metaboličkog profila ovaca”. Sudjelovala sam na više međunarodnih skupova i simpozija. Kao stipendistica Ministarstva visokog obrazovanja, znanosti i tehnologije Republike Slovenije boravila sam u Ljubljani na Biotehničkom fakultetu tijekom 6 mjeseci, a na  Sveučilištu Hohenheim u razdoblju od godinu dana u cilju znanstvenog usavršavanja.

Doc.dr.sc. Josip Novoselec, jnovoselec@pfos.hr

Josip Novoselec rođen je 20. svibnja 1982. godine u Varaždinu. Nakon završene srednje Medicinske škole u Varaždinu, upisuje 2000. godine Poljoprivredni fakultet u Osijeku. Diplomirao je 14. srpnja 2007. godine i stekao zvanje diplomiranog inženjera poljoprivrede, smjera Zootehnika. Na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku zapošljava se 2007. godine kao znanstveni novak. Kao doktorand boravio je na stručnom usavršavanju u Norveškoj na Sveučilištu Norwegian University of Life Sciences. Bio je stipendista Cochran Fellowship Program Ministarstva Poljoprivrede USA te boravio na dva  Sveučilišta (University of Missouri, Columbia; Truman State University, Kirksville).  Sudjelovao je u radu 15 znanstvenih skupova, od čega 10 na međunarodnom simpoziju, koji su održani u Hrvatskoj i 5 na međunarodnom simpoziju, koji su održani u inozemstvu. Član je Hrvatskog agronomskog društva.