Geni kameni, Maja Mečeri, Dorothea Pimpi-Steiner,Boris Lukić,Nikola Raguž

Datum: 

petak, 28 travnja, 2017 -
13:15 - 13:45

Vrsta događaja: 

Predavanje

Publika: 

5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
ST

Sažetak: 

Genetika predstavlja važan utjecaj u stvaranju, rastu, razvoju, izgledu te ponašanju živih organizama. Međutim krajnji rezultat odnosno vidljiva obilježja svake biološke vrste su proizašla iz interakcije okolišnih i genetskih utjecaja. Cilj ovoga rada je prikazati kako spomenuta interakcija kreira osobine bioloških vrsta te kako se one generacijama prenose na potomstvo.

Biografija: 

Maja Mečeri, studentica

Poljoprivredni fakultet u Osijeku

e-mail: maja.nagy@hotmail.com

Maja Mečeri rođena je 21.9.1995. godine u Osijeku. Završila je srednju školu Ruđer Bošković u Osijeku, smjer ekološki tehničar. Nakon završetka srednje škole upisuje preddiplomski stručni studij Zootehnike na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Trenutno je studentica na drugoj godini. 

 

Dorothea Pimpi-Steiner, studentica

Poljoprivredni fakultet u Osijeku

e-mail: steiner.dorothea@gmail.com

Dorothea Pimpi-Steiner rođena je 7.6.1996. u Osijeku. Završila je srednju Jezičnu gimnaziju u Osijeku. Nakon završetka srednje škole upisuje preddiplomski stručni studij Zootehnike na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Trenutno je studentica na drugoj godini.

 

Boris Lukić radi na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku od rujna 2009. godine na Zavodu za specijalnu zootehniku. Doktorirao je u svibnju 2015. godine. Sudjeluje u izvođenju nastave na preddiplomskom, diplomskom i stručnom studiju. Kao autor i koautor sudjelovao je na brojnim domaćim i međunarodnim znanstveno-stručnim savjetovanjima. Područje znanstvenoga rada je kvantitativna genetika domaćih životinja te unaprjeđenje kvalitete animalnih proizvoda.

 

Nikola Raguž radi na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku od travnja 2007. godine na Zavodu za specijalnu zootehniku, Katedri za opću i specijalnu zootehniku. Doktorirao je u studenom 2012. godine, a u znanstveno-nastavnom zvanju docenta je od 2013. godine. Sudjeluje u izvođenju nastave na preddiplomskom, diplomskom i stručnom studiju. Kao autor i koautor sudjelovao je na brojnim domaćim i međunarodnim znanstveno-stručnim savjetovanjima. Područje znanstvenoga rada je kvantitativna genetika domaćih životinja i očuvanje animalnih genetskih resursa.

Prostorija: 

Aula Magna