Vrijeme janjadi, Ana Minarik, Mihael Đurin,Josip Novoselec,Željka Klir

Datum: 

petak, 28 travnja, 2017 -
13:00 - 13:15

Vrsta događaja: 

Predavanje

Publika: 

5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
OP
ST

Sažetak: 

Ovce uzgajane u Hrvatskoj su sezonski poliestrične životinje. Na pojavu estrusnog ciklusa ovaca dominantan utjecaj ima dužina dnevne svjetlosti, odnosno vrijeme kada dani postaju kraći, a noći duže. U jesen skraćivanjem dužine dana preko mrežnice oka dolazi do aktiviranja epifize i lučenja melatonina koji djeluje na hipotalamus, hipofizu i lučenje gonadotropin oslobađajućeg hormona – GnRH, folikulostimulirajućeg hormona – FSH i luteinizirajućeg hormona – LH koji pokreću daljnje reprodukcijske procese. Stoga, sezona parenja u ovaca počinje za kraćih dana, odnosno u jesen i zimu, a janjenje u proljeće kada su najpovoljniji uvjeti za rast i razvoj janjadi. Na skraćivanje svjetlosti posebno su osjetljive primitivne pasmine ovaca. Dakle, za vrijeme tmurnih jesenskih i hladnih zimskih dana za ovce počinje posebno razdoblje razvoja novog života. To razdoblje traje u prosjeku 150 dana završava janjenjem i početkom ekstrauterinog života mladog janjeta. U početku majka, a kasnije najveći utjecaj na razvoj mladog janjeta ima lijepo vrijeme, odnosno sunce koje potiče buđenje prirode, ponudu hrane i zaigranost janjadi. Za lijepih proljetnih i ljetnih dana mlado janje raste, razvija se, ali vrijeme ide prolazi i dolazi opet jesen. Mlado janje postaje šilježica spremno je za oplodnju, novi život, novo janje.            

Biografija: 

Ana Minarik (anaminarik4@gmail.com);Ana Minarik rođena je u Našicama, 18. rujna 1993. godine. Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje završila je u Osijeku. Po završetku srednje škole 2012. godine, bavila se volontiranjem u Dječjem vrtiću Dugine boje i Udruzi devet života, gdje je stekla određene organizacijske vještine i rad u timu. Studij poljoprivrede, smjer Zootehnika upisala je 2014. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Do odlaska u osnovnu školu, sa svojom obitelji, živjela je na selu okružena životinjama, te je tada počela i ljubav prema uzgoju domaćih životinja, stoga je stjecanje novih iskustava i znanja na tom području rada veseli. Mihael Đurin (mihael.durin1995@gmail.com) Rođen je 29. rujna 1995. godine u Varaždinu. Osnovnu školu završio je u Petrijancu. Srednju stručnu spremu (veterinarski tehničar) stekao je u Srednjoj školi "Arboretum Opeka" u Marčanu. Odmah po završetku srednje škole primljen je na stručno osposobljavanje u Veterinarsku ambulantu "Cestica" iz Gornjeg Vratna koje je 2015. godine prekinuo zbog upisa na Poljoprivredni fakultet u Osijeku, smjer Zootehnika. Na selu moji roditelji se bave uzgojem domaćih životinja, najprije svinja, koza i ovaca. To su početci ljubavi prema životinjama i poljoprivredi općenito, a to početno znanje proširujem na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku.  Doc.dr.sc. Josip Novoselec, jnovoselec@pfos.hrJosip Novoselec rođen je 20. svibnja 1982. godine u Varaždinu. Nakon završene srednje Medicinske škole u Varaždinu, upisuje 2000. godine Poljoprivredni fakultet u Osijeku. Diplomirao je 14. srpnja 2007. godine i stekao zvanje diplomiranog inženjera poljoprivrede, smjera Zootehnika. Na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku zapošljava se 2007. godine kao znanstveni novak. Kao doktorand boravio je na stručnom usavršavanju u Norveškoj na Sveučilištu Norwegian University of Life Sciences. Bio je stipendista Cochran Fellowship Program Ministarstva Poljoprivrede USA te boravio na dva  Sveučilišta (University of Missouri, Columbia; Truman State University, Kirksville).  Sudjelovao je u radu 15 znanstvenih skupova, od čega 10 na međunarodnom simpoziju, koji su održani u Hrvatskoj i 5 na međunarodnom simpoziju, koji su održani u inozemstvu. Član je Hrvatskog agronomskog društva. Željka Klir, mag.ing.agr, zklir@pfos.hrZovem se Željka Klir. Rođena sam 07. listopada 1986. godine u Osijeku. Pohađala sam III. Gimnaziju, prirodoslovno-matematičkog programa u Osijeku gdje sam 2005. godine upisala preddiplomski studij zootehnike na Poljoprivrednom fakultetu. Diplomski studij smjera specijalna zootehnika na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku upisala sam 2008. godine. Od 1. rujna 2011. godine zaposlena sam na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku kao znanstvena novakinja-asistentica na projektu „Hranidbeni aspekti modeliranja proizvodnosti i metaboličkog profila ovaca”. Sudjelovala sam na više međunarodnih skupova i simpozija. Kao stipendistica Ministarstva visokog obrazovanja, znanosti i tehnologije Republike Slovenije boravila sam u Ljubljani na Biotehničkom fakultetu tijekom 6 mjeseci, a na  Sveučilištu Hohenheim u razdoblju od godinu dana u cilju znanstvenog usavršavanja.