Vrijeme i (ne)vrijeme – Meteorološki i atmosferski fenomeni i ekstremi, Danijel Jug, Bojana Brozović

Datum: 

petak, 28 travnja, 2017 -
12:30 - 13:00

Vrsta događaja: 

Predavanje

Publika: 

2.,3., i 4. raz. SŠ
OP
ST

Sažetak: 

Vrijeme u smislu prosječnog stanja atmosfere, definira se nizom meteoroloških elemenata od kojih su najznačajniji temperatura, oborine, oblačnost, brzina vjetra, tlak zraka ali i dr. Meteorološki elementi u smislu meteoroloških pojava, mogu nas nerijetko zadiviti ali i preneraziti u svojoj pojavnosti, a u ovisnosti o intenzitetu njihove aberacije ponekada se mogu kategorizirati i kao ekstremi. Kategorija i definicija fenomena proizlazi iz učestalosti atmosferskih pojava, stanja i oblika, ili bolje rečeno, njihove "rijetkosti" u pojavnosti, "devijantnosti u njihovu ponašanju", a ponekad i našem neznanju njihovog pravilnog i točnog definiranja. Od osvita čovječanstva do današnjih dana, čovjek je pokušavao shvatiti i povinovati svijet svojim potrebama (djelomice je u tome i uspio), a sve nepoznanice "gurao je pod tepih" više sile kao akronima za neznanje. U današnje vrijeme sposobni smo objasniti i razumjeti niz meteoroloških i atmosferskih fenomena i pojava, ali naša očaranost njima vjerojatno nije manjeg značaja još od trenutka našeg špiljskog života i gledanja u nebo.

Biografija: 

Danijel JugProf. dr. sc.Poljoprivredni fakultet u Osijekue-mail: djug@pfos.hrweb: http://ljesnjak.pfos.hr/~jdanijel/index.htmDanijel Jug rođen je 29. listopada 1972., u Osijeku, Hrvatska. Zaposlen je na Sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku na Zavodu za bilinogojstvo. U znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor izabran je 2013. godine. Područje njegovog znanstvenog rada i interesa vezano je uz opću proizvodnju bilja, konzervacijsku poljoprivredu, agroklimatologiju, održivo gospodarenje zemljištem. Kao koordinator ili predavač održava nastavu na modulima preddiplomskog (Agroklimatologija s osnovama fizike, Osnove bilinogojstva s agrometeorologijom, Osnove agrikulture), diplomskog (Agrotehnika i sustavi biljne proizvodnje, Tropske kulture) i poslijediplomskog doktorskog studija (Konzervacijska obrada tla, Osnove tloznanstva i biljne proizvodnje). Kao glavni autor ili koautor objavio je više od 120 znanstvenih radova i više od 90 stručnih ili popularnih radova i članaka. Kao prvi autor objavio je dva sveučilišna udžbenika. U svojstvu voditelja ili istraživača sudjelovao je na više domaćih i međunarodnih znanstvenih istraživačkih projekata. Aktivan je član više strukovnih međunarodnih organizacija. Predsjednik je Hrvatskog društva za proučavanje obrade tala. Dr.sc. Bojana BrozovićBojana Brozović rođena je 1. prosinca 1983. u Virovitici gdje završava osnovnu školu i Opću gimnaziju. Na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku diplomirala je 2008. godine. Dobitnica je stipendije Ministarstva znanosti u kategoriji 10% najuspješnijih studenata. Na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku zaposlena je kao znanstveni novak od 1. 12. 2008. na Katedri za opću proizvodnju bilja i melioracije. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij “Poljoprivredne znanosti” smjer “Zaštita bilja” upisala je 2008. godine, a doktorirala je 2014. godine obranom doktorskog rada „Utjecaj ozimih pokrovnih usjeva na populaciju korova u ekološkom uzgoju kukuruza kokičara (Zea mays everta Sturt.). Godine 2014. prelazi u zvanje višeg asistenta. Od 2009. godine aktivno sudjeluje u izvođenju nastave na modulima „Agroklimatologija s osnovama fizike“ i „Osnove bilinogojstva i biljne proizvodnje“ te na modulima „Osnove ekološke biljne proizvodnje i „Tropske kulture“. Područje rada i interesa su joj postrni usjevi, ekološka poljoprivreda, zaštita bilja, obrada tla, agroklimatologija. Član je Hrvatskog društva za proučavanje obrade tala i Hrvatskoga agrometeorološkog društva.  

Prostorija: 

Aula Magna