Životinje kao prognostičari vremena, Maja Mečeri,Dorothea Pimpi-Steiner,Ivana Klarić

Datum: 

petak, 28 travnja, 2017 -
12:00 - 12:30

Vrsta događaja: 

Predavanje

Publika: 

5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
ST

Sažetak: 

Prognoze vremena zacijelo su najpopularniji proizvod meteorološke znanosti i prakse, na osnovi kojega mnogi od nas planiraju svoje svakodnevne aktivnosti i buduće poslove. Unatoč spomenutim prognoza vremena u puku je prisutan sustav iskustvenim vremenskih prognoza, promatranjem različitih zbivanja u prirodi, ponašanja životinja i biljaka. Sve životinje ne reagiraju jednako. Njihove reakcije uglavnom su vezane s ukupnim atmosferskim stanjem. Životinje ne mogu i ne znaju prognozirati vrijeme no njihovo ponašanje kao reakcija na tekuće vrijeme i na njegove promjene često može biti povezana s budućim vremenom, posebice kada njihovo ponašanje odstupa od uobičajenog što je najčešće i posljedica promjene vremena.

Biografija: 

Maja Mečeri, studentica

Poljoprivredni fakultet u Osijeku

e-mail: maja.nagy@hotmail.com

Maja Mečeri rođena je 21.9.1995. godine u Osijeku. Završila je srednju školu Ruđer Bošković u Osijeku, smjer ekološki tehničar. Nakon završetka srednje škole upisuje preddiplomski stručni studij Zootehnike na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Trenutno je studentica na drugoj godini.  

 

Dorothea Pimpi-Steiner, studentica

Poljoprivredni fakultet u Osijeku

e-mail: steiner.dorothea@gmail.com

Dorothea Pimpi-Steiner rođena je 7.6.1996. u Osijeku. Završila je srednju Jezičnu gimnaziju u Osijeku. Nakon završetka srednje škole upisuje preddiplomski stručni studij Zootehnike na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Trenutno je studentica na drugoj godini.

 

dr.sc. Ivana Klarić, poslijedoktorand

Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Zavod za stočarstvo

e-mail: iklaric@pfos.hr

Ivana Klarić, rođena je 9.10.1980. u Osijeku. Osnovnu školu i prirodoslovno-matematičku gimnaziju završila je u Osijeku gdje je 1999. godine upisala diplomski studij na Poljoprivrednom fakultetu, smjer Zootehnika. Od  2008. godine zaposlena je kao znanstvena novakinja – asistentica na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku – Zavodu za stočarstvo, pri Katedri za hranidbu, anatomiju i fiziologiju domaćih životinja gdje je 2014. godine obranila svoj doktorski rad, te je trenutno u zvanju poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda i znanstvene grane hranidba domaćih životinja, a od 2015. godine je u znanstvenom zvanju znanstvenog suradnika.

Prostorija: 

Aula Magna