Utjecaj nepovoljnih vremenskih čimbenika na proizvodne sposobnosti goveda, Edina Srabović,Almir Sarajlić,Selmina Kukuruzović,Amra Suljkanović

Datum: 

petak, 28 travnja, 2017 -
11:30 - 12:00

Vrsta događaja: 

Predavanje

Publika: 

2.,3., i 4. raz. SŠ
OP
ST

Sažetak: 

Činioci vremena, koji utiču ili mogu uticati na domaće životinje jesu jedan komplikovan sistem, a čovjek teško može razumjeti značaj njihovog uticaja. Kada se govori o dobrobiti domaćih životinja u odnosu na vremenske uslove, misli se prije svega na ekstremne situacije, kao što su visoke ili niske temperature, jake vjetrove, obilne padavine itd., koje mogu negativno uticati na zdravlje životinja, te umanjiti prihode za vlasnika. S obzirom da goveda imaju arktičko porijeklo, u našim područjima najveći problem za visoko-proizvodne krave predstavljaju visoke ljetne temperature, kada goveda, a posebno visokoproizvodna grla mogu doživjeti toplotni stres. Goveda su homeotermi, to jest tokom cijelog života održavaju stalnu temperaturu tijela. Bitan faktor koji utiče na temperaturu tjela, jesu vremenski uslovi okoline, kao i proizvodna namjena, odnosno ciklus ili proizvodni kapacitet jedinke.

Biografija: 

Ime i prezime: Edina Srabović

Pol: Žensko

Nacionalnost:Bošnjakinja, Bosna i Hercegovina

Datum rođenja: 11.02.1996 godine

Kontakt adresa

Adresa stanovanja: Musala 7, Tuzla

Poštanski broj: 75000, Tuzla

Broj telefona: +38762552593

E-mail: edina.srabovic@hotmail.com

Obrazovanje :

Osnovna škola „Centar“  Tuzla

Gimnazija „Ismet Mujezinović“ Tuzla

Akademske 2014/2015 godine upisala Tehnološki Fakultet odsjek Agronomija u Tuzli 

Dodatno obrazovanje:

Kurs informatike, I i II stepen (Osnove ICT,MS Windows,MS Word,MS Excel) Juni 2016

Kurs poslovnog engleskog jezika Juli 2016

Kurs engleskog jezika I i II stepen      2017

Predhodna iskustva:

Učešće na 3. Međunarodnom naučno-stručnom simpoziju (Poljoprivredna proizvodnja i zaštita okoliša u funkciji razvoja ruralnih područja) pod temom Kalcifikacija  Juni 2015

Volonterski rad u JP RTV TK Oktobar 2010

Volonterki rad u MKF MI-Bospo Oktobar 2011

Volonterski rad u Rudarskom insitutu dd Oktobar 2013

Poznavanje stranog jezika:

Engleski jezik (odličan)

Njemački jezik (odličan)

Poznavanje rada na računaru:

MS Wordu, MS Excelu, MS PowerPointu

 

Ime i prezime: Almir Sarajlić

Pol:Muško

Nacionalnost:Bošnjak, Bosna i Hercegovina

Datum rođenja:23.03.1996 godine

Kontakt adresa

Adresa stanovanja: Begzudina Sarajlića 17. Vražići

Poštanski broj: 75 246, Čelić

Broj telefona:+387603028128

E-mail:almir.sarajlic@gmail.com

Obrazovanje:

Osnovna škola Connti Agostti Italija

Osnovna škola „Vražići“

Poljoprivredna i medicinska škola Brčko, poljoprivredni tehničar

Akademske 2014/2015 godine upisala Tehnološki Fakultet odsjek Agronomija u Tuzli 

Dodatno obrazovanje: /

Predhodna iskustva:

Učešće na V Festival rada srednjih tehničkih i stručnih škola BiH – Goražde 2013 godine.

Poznavanje stranog jezika:

Italijanski jezik (odlično)

Engleski jezik (osnovno)

Poznavanje rada na računaru:

MS Wordu, MS Excelu, MS PowerPointu

 

Ime i prezime: Selmina Kukuruzović

Pol: Žensko

Nacionalnost:Bošnjakinja, Bosna i Hercegovina

Datum rođenja: 15.12.1994 godine

Kontakt adresa

Adresa stanovanja: Mionica 3, Gradačac

Poštanski broj: 76250 Gradačac

Broj telefona: +38762654396

E-mail:selminak1994@gmail.com

Obrazovanje :

JU Srednja mješovita škola „Hasan Kikić“

Akademske 2013/2014 godine upisala Tehnološki Fakultet odsjek Agronomija u Tuzli 

Dodatno obrazovanje: /

Predhodna iskustva: /

Poznavanje stranog jezika:

Engleski jezik (osnova)

Poznavanje rada na računaru:

MS Wordu, MS Excelu, MS PowerPointu

Ostalo:

Položila vozački ispit 2013. Godine

 

Ime i prezime: Amra Suljkanović

Pol: Žensko

Nacionalnost:Bošnjakinja, Bosna i Hercegovina

Datum rođenja: 30.01.1995. godine

Kontakt adresa

Adresa stanovanja: Gornji Srebrenik bb

Poštanski broj: 75350 Srebrenik

Broj telefona: +38762284300

E-mail:amra.suljkanovic95@gmail.com

Obrazovanje :

JU Mješovita srednja škola Srebrenik

Akademske 2013/2014 godine upisala Tehnološki Fakultet odsjek Agronomija u Tuzli 

Dodatno obrazovanje: /

Predhodna iskustva: /

Poznavanje stranog jezika:

Engleski jezik (osnova)

Poznavanje rada na računaru:

MS Wordu, MS Excelu, MS PowerPointu

Ostalo:

Položila vozački ispit 2016. Godine, B kategorija