Navodnjavanje kroz vrijeme, Nikolina Burger, Kristina Tadić, Monika Marković

Datum: 

petak, 28 travnja, 2017 -
11:15 - 11:30

Vrsta događaja: 

Predavanje

Publika: 

predškolski i niži raz. OŠ
5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
ST

Sažetak: 

Navodnjavanje je stara agrotehnička mjera kojom su se služili ljudi prije nekoliko tisuća godina pa sve do danas. Ovim izlaganjem predstavljen je razvoj navodnjavanja kroz vrijeme od pr. Kr. pa sve do danas, a također pruža uvid u sustave za navodnjavanje koji bi rješavali problem nedostatka oborina u budućnosti.

Biografija: 

Nikolina Burger bacc. ing. agr.

Poljoprivredni fakultet u Osijeku

e-mail: nina.lovas@windowslive.com

Nikolina Burger studentica je prve godine diplomskoga studija smjera Povrćarstvo i cvjećarstvo na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, Sveučilište J. J. Strossmayera. Po završetku srednje Strukovne škole u Vukovaru, smjer poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut, 2013. godine upisuje Poljoprivredni fakultetu u Osijeku kao redovita studentica. Slobodno vrijeme provodi u Kino klubu Vukovar. Klub osniva zajedno s prijateljima kako bi se potaknulo druženje i prijateljstvo mladih različitih religijskih i nacionalnih skupina. Aktivna je članica kulturno umjetničkog društva Ivan Goran Kovačić iz Lovasa.

 

Kristina Tadić bacc. ing. agr.

Poljoprivredni fakultet u Osijeku

E-mail: kristina.tadic1@gmail.com

Kristina Tadić studentica je prve godine diplomskog studija Povrćarstva i cvjećarstva na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, Sveučilište J. J. Strossmayera. Po završetku srednje škole, II. Gimnazije u Osijeku upisuje fakultet kao redovita studentica. Preddiplomski studij smjera Hortikulture završava 2016. godine te potom upisuje diplomski studij. Bavi se fotografijom te voli putovati.

 

doc.dr.sc. Monika Marković

Poljoprivredni fakultetu u Osijeku

E-mail: monika.markovic@pfos.hr;

Monika Marković radi na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku od prosinca 2008. godine na Zavodu za bilinogojstvo, katedri za Opću proizvodnju bilja i poljoprivredne melioracije. Doktorirala je u prosincu 2013. godine, a u znanstveno-nastavnom zvanju docenta je od 2015. godine. Sudjeluje u izvođenju nastave na preddiplomskom, diplomskom i stručnom studiju. Kao autor i koautor sudjelovala je na brojnim domaćim i međunarodnim znanstveno-stručnim savjetovanjima. Područje znanstvenoga rada je suša, potrebe biljaka za vodom, metode mjerenja sadržaja vode u tlu i navodnjavanje.