Značaj vremena u praksi navodnjavanja, Vedran Lederer, Vinka Čepo, Monika Marković

Datum: 

petak, 28 travnja, 2017 -
11:00 - 11:15

Vrsta događaja: 

Predavanje

Publika: 

5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
ST

Sažetak: 

Navodnjavanje je agrotehnička mjera kojom se nadoknađuje manjak oborine kako bi se zadovoljile potrebe biljaka. Jedan od temeljnih elemenata u navodnjavanju je pravilno odrediti vrijeme početka navodnjavanja i koliko vremena treba proći između dva navodnjavanja. U izlaganju biti će prikazani čimbenici koji utječu na donošenje odluka o spomenutim elementima te načini na koje se rješava problematika.

Biografija: 

Vedran Lederer

Poljoprivredni fakultet u Osijeku

e-mail: lederer.vedran@gamil.com

Mobitel: 0993363338

Vedran Lederer student je treće godine preddiplomskog studija smjera bilinogojstvo na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, Sveučilište J. J. Strossmayera. Po završetku III. gimnazije u Osijeku, 2014. godine upisuje Poljoprivredni fakultet u Osijeku kao redoviti student. Sudjeluje u radu Studentskog zbora Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku i član je Fakultetskog vijeća.

 

Vinka Čepo

Poljoprivredni fakultet u Osijeku

e-mail: cepo.vinka@gmail.comž

Mobitel: 0989503373

Vinka Čepo je studentica  treće godine preddiplomskog studija smjera agroekonomika na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, Sveučilište J. J. Strossmayera. Po završetku III. gimnazije u Osijeku, 2014. godine upisuje Poljoprivredni fakultet u Osijeku kao redovita studentica. Sudjeluje u radu Studentskog zbora Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku i član je Fakultetskog vijeća.

 

doc. dr. sc. Monika Marković

Poljoprivredni fakultet u Osijeku

e-mail: monika.markovic@pfos.hr

Mobitel: 0958100032

Monika Marković radi na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku od prosinca 2008. godine na Zavodu za bilinogojstvo, katedri za Opću proizvodnju bilja i poljoprivredne melioracije. Doktorirala je u prosincu 2013. god., a u znanstveno-nastavnom zvanju docenta je od 2015. god. Sudjeluje u izvođenju nastave na preddiplomskom, diplomskom i stručnom studiju. Kao autor i koautor sudjelovala je na brojnim domaćim i međunarodnim znanstveno-stručnim savjetovanjima. Područje znanstvenoga rada je suša, potrebe biljaka za vodom, metode mjerenja sadržaja vode u tlu i navodnjavanje.

Prostorija: 

Aula Magna