Meine erste Wetterhervorsage, Darija Kuharić, Lucija Rončević,Ana Jukić, Ivana Karimović

Datum: 

petak, 28 travnja, 2017 -
10:00 - 10:45

Vrsta događaja: 

Radionica

Publika: 

predškolski i niži raz. OŠ

Sažetak: 

Izvannastavne aktivnosti u osnovnoj školi uspješan su poticaj za angažiranje učenika za rad izvan redovite nastave. Mogu biti povezane s određenim nastavnim predmetom ili su interdisciplinarne naravi. Kako izvanučionička nastava treba koristiti prednosti i mogućnosti interdisciplinarnoga povezivanja sadržaja različitih nastavnih predmeta,   u radionici “Meine erste Wetterhervorsage” sadržaji i područja ostvarivanja izvannastavnih aktivnosti tematski će se realizirati u prirodoslovno-matematičkom području (iskustveno učenje i razmatranje odnosa  - meteorologija) na njemačkom jeziku. Učenje i poučavanje stranih jezika u nižim razredima osnovne škole temelji se na multisenzornom (vidnom, slušnom, dodirnom i dr.) i cjelovitom učenju koje se obraća spoznajnim, čuvstvenim i motoričkim svojstvima učenika. Rano učenje stranih jezika težište ima u govornoj komunikaciji, učenju iz situacije posredstvom mimike, gesta, pokreta, likovnog izraza, igre i pjesme. Tako će se tematski okvir “Vrijeme” (izricanje kronološkoga vremena: dani u tjednu, puni sat i pola sata, godišnja doba, mjeseci; izricanje atmosferskog vremena) realizirati ponavljanjem već poznatog i usvajanjem novog vokabulara kroz igru, izradu postera te rješavanjem dobi učenika prilagođenih didaktiziranih materijala

Biografija: 

Darija Kuharić, mag. educ. philol. angl. et mag. educ. philol. germ.

Poljoprivredni fakultet u Osijeku

dkuharic@pfos.hr

 

Rođena 1964. u Osijeku, gdje je završila osnovnu školu i CUO “Braća Ribar”. Diplomirala na Pedagoškom fakultetu 1988. i stekla titulu profesora engleskog jezika i književnosti i njemačkog jezika i književnosti.

 

1988.-1994.         Ekonomska škola  u Osijeku, profesor engleskog i njemačkog jezika

1994.-2004.         predavač njemačkog jezika na Poljopivrednom fakultetu u Osijeku

2004.-2017.         viši predavač njemačkog jezika (PFOS)

2011.-2017.         predavač engleskog jezika(PFOS)

2017.                     viši predavač engleskog jezika (PFOS)