Biljka – Vrijeme – Rast, Sonja Vila, Sonja Petrović,Danijel Bosak,Leona Pavlić

Datum: 

petak, 28 travnja, 2017 -
10:00 - 10:45

Vrsta događaja: 

Radionica

Publika: 

predškolski i niži raz. OŠ
5. i 6. raz. OŠ

Sažetak: 

Radionica bi uključila kratko predavanje o rastu i razvoju biljaka trajanju od 20 minuta, nakon čega bi slijedio praktični dio opažanja faze razvoja biljaka (25 minuta). Na kraju radionice bi se održao kviz znanja.

Biografija: 

  • Sonja Vila

Redovita profesorica, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, smaric@pfos.hr

Radi na Poljoprivrednom fakultetu u Osijek kao redovita profesorica i prodekan za međunarodnu suradnju. Doktorski rad „Usporedba genetski divergentnih genotipova pšenice na osnovi porijekla i RAPD markera“ obranila je 2002. na Agronomskom fakultetu u Zagrebu. Predavač je na modulima „Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo“, „Biotehnologija u oplemenjivanju bilja”, „Metode selekcije” i „Biljni genetski resursi“. Voditelj je dva znanstvena projekta. Znanstveni interesi su primjena saznanja iz molekularne biologije u oplemenjivanju bilja i očuvanje biljnih genetskih resursa.

  • Sonja Petrović

Izvanredni profesor, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, spetrovic@pfos.hr

Radi na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, pri Katedri za genetiku, oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo, kao predavač na modulima “Genetika”, „Biotehnologija u oplemenjivanju bilja”, „Metode selekcije”; „Genetika populacije“. Bila je stipendist Hrvatske zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske. Sveučilišni poslijediplomski interdisciplinarni doktorski studij “Molekularne bioznanosti” završava 2011. godine obranom doktorskog rada „Genetska različitost germplazme ozime krušne pšenice (Triticum aestivum L. ssp. vulgare)“. Znanstveni interesi su primjena saznanja iz molekularne biologije, posebice genetike u oplemenjivanju bilja.

 

  • Danijel Bosak

Student 3. godine preddiplomskog studija - Hortikultura

  • Leona Pavlić

Studentica 3. godine preddiplomskog studija - Hortikultura

Prostorija: 

Praktikum za oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo