Binarni sat - koliko je sati?, Andrijana Rebekić, Matej Kurilj,Anđela Jerković,Marina Parmačević

Datum: 

petak, 28 travnja, 2017 -
10:00 - 10:45

Vrsta događaja: 

Radionica

Publika: 

7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ

Sažetak: 

Vrijeme je moguće pratiti i pomoću sata koji prikazuje vrijeme binarnim brojevima. Općenito, radi se o digitalnim satovima koji umjesto brojevima dekadskog brojevnog sustava vrijeme prikazuju pomoću niza uključenih (1) ili isključenih (0) lampica, odnosno binarnim brojevima. Cilj radionice je pokazati publici kako brojeve pisane u dekadskom brojevnom sustavu prikazati u binarnom brojevnom sustavu te kako čitati vrijeme s binarnog digitalnog sata.

Biografija: 

Andrijana Rebekić  (doc. dr.sc., Poljoprivredni fakultet u Osijeku, arebekic@pfos.hr)

Andrijana Rebekić  diplomirala je 2004. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Sveučilišni poslijediplomski interdisciplinarni doktorski studij “Molekularne bioznanosti” modul – Bioinformatika  završila je 2011. godine obranom doktorskog rada „Sortna specifičnost akumulacije kadmija, cinka i željeza u zrnu ozime pšenice (Triticum aestivum L.)“. Od 01. rujna 2005. godine radi na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Trenutno sudjeluje u nastavi na modulima Primjena računala u poljoprivredi, Informacijske tehnologije u poljoprivredi, Biometrika i Ekonometrija. Tijekom studiranja na diplomskom studiju provela je šest tjedana u laboratoriju Centra za biljnu biotehnologiju u Liji na Malti. U sklopu suradnje Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku i Poljoprivrednog fakulteta Ege sveučilišta u Izmiru provela je 2007. godine mjesec dana na Zavodu za genetiku i oplemenjivanje. Godine 2009. dobila je stipendiju Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske, u sklopu koje je provela dvanaest mjeseci na Sveučilištu zapadne Australije. Od 2006. do 2008. godine pohađala je osam tečajeva statistike i programskog paketa SAS na Sveučilišnom računarskom centru (SRCE) Sveučilišta u Zagrebu. Znanstveni interesi usmjereni su na primjenu statističkih metoda u poljoprivredi s naglaskom na izradu modela usvajanja i akumulacije te bioraspoloživosti metala u žitarica.

 

Matej Kurilj (student, Poljoprivredni fakultet u Osijeku)

Anđela Jerković (studentica, Poljoprivredni fakultet u Osijeku)

Marina Parmačević (studentica, Poljoprivredni fakultet u Osijeku)

Prostorija: 

Informatički praktikum Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku