Priča o zeleno-žutom traktoru, Ivan Plaščak, Željko Barač, Thom Gady, Ivana Budimir Dautović

Datum: 

petak, 28 travnja, 2017 -
10:00 - 10:45

Vrsta događaja: 

Radionica

Publika: 

5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
OP
ST

Sažetak: 

Povijest i razvoj „John Deere“ traktora.

Biografija: 

doc. dr. sc. Ivan Plaščak, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, iplascak@pfos.hr

Ivan Plaščak je docent i predstojnik Zavoda za poljoprivrednu tehniku. Rođen je 24. travnja 1980. u Osijeku, Republika Hrvatska. Osnovnu školu pohađao je i završio u Osijeku 1994. godine, gdje tada upisuje i srednju Strojarsku tehničku školu, smjer strojarski tehničar. Po završetku srednje škole 1998. godine upisuje Poljoprivredni fakultet u Osijeku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, smjer Mehanizacija u poljoprivredi, koji i uspješno završava u ožujku 2004. godine. Doktorirao je 05 listopada 2012. u Poljoprivrednom fakultet u Osijek. Od prosinca 2004. godine kao znanstveni novak radi na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, u Zavodu za mehanizaciju, na znanstvenom projektu MZOŠ-a broj 0079035. Od 2007. godine radi u istoj instituciji, ali na Zavodu za poljoprivrednu tehniku, te je kao suradnik uključen u rad na znanstvenom projektu MZOŠ-a "Efektivnost tehničkih sustava i očuvanje okoliša" pod brojem 079-0792067-2071. Također je kao znanstveni suradnik bio uključen u rad na VIP projektu koji financira Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva RH.

 

Željko Barač, mag. ing. agr., Poljoprivredni fakultet u Osijeku, zbarac@pfos.hr

Rođen sam 03. prosinca 1986. godine u Osijeku. Pohađao sam osnovnu školu u Dardi te srednju školu (Prometna škola) u Belom Manastir. Sveučilišni preddiplomski studij Poljoprivrede smjer Mehanizacija na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku upisao sam 2005. godine koji završavam 2010. godine. Godine 2011. u statusu izvanrednog studenta upisujem sveučilišni diplomski studij Poljoprivrede smjer Mehanizacija na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, koji završavam 2013. godine. Od 01. rujna 2014. godine zaposlen sam na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku na radnom mjestu asistent na Zavodu za poljoprivrednu tehniku. Godine 2015. upisujem poslijediplomski doktorski studij Poljoprivredne znanosti smjer Tehnički sustavi u poljoprivredi Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku koji trenutno i pohađam.

 

Thom Gady, ing. agr., Poljoprivredni fakultet u Osijeku, thom.gady@novocommrce.hr

Rođen je 04.08.1970. godine u Saint Yrieix La Perche, Francuska. Po završenoj srednjoj poljoprivrednoj školi upisuje i završava Poljoprivredni fakultet te stječe akademski naziv ing. agr. Od lipnja 2015. godine zaposlen u Novocommerce International d.o.o. Osijek na radnom mjestu General Manager. Uz materinji francuski služi se engleskim i rumunjskim jezikom.

 

Ivana Budimir Dautović, mag. iur., Poljoprivredni fakultet u Osijeku, ivana.budimir@novocommrce.hr

Rođena je 25.07.1982. godine u Slavonskom Brodu. Po završenoj srednjoj Ekonomsko birotehničkoj školi upisuje i završava Pravni fakultet u Osijeku te stječe akademski naziv mag. iur. Od siječnja 2015. godine zaposlena u Novocommerce International d.o.o. Osijek na radnom mjestu General Menager Assistant. Služi se engleskim i francuskim jezikom.