Utrkivanje DNA molekula, Sonja Petrović, Ivan Ante Lukačević, Viktor Tomeš,Josip Hanževački

Datum: 

petak, 28 travnja, 2017 -
10:00 - 10:45

Vrsta događaja: 

Radionica

Publika: 

2.,3., i 4. raz. SŠ

Sažetak: 

Radionica bi uključila kratko predavanje o izolaciji  DNA i postupku elektroforeze (20 minuta), nakon čega bi slijedio praktični dio razdvajanja DNA  fragmenta različite duljine (40 minuta).

Biografija: 

  • Sonja Petrović

Izvanredni profesor, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, spetrovic@pfos.hr

Radi na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, pri Katedri za genetiku, oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo, kao predavač na modulima “Genetika”, „Biotehnologija u oplemenjivanju bilja”, „Metode selekcije”; „Genetika populacije“. Bila je stipendist Hrvatske zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske. Sveučilišni poslijediplomski interdisciplinarni doktorski studij “Molekularne bioznanosti” završava 2011. godine obranom doktorskog rada „Genetska različitost germplazme ozime krušne pšenice (Triticum aestivum L. ssp. vulgare)“. Znanstveni interesi su primjena saznanja iz molekularne biologije, posebice genetike u oplemenjivanju bilja.

  • Ivan Ante Lukačević

Student 1. godine diplomskog studija Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo

  • Viktor Tomeš

Student 3. godine preddiplomskog studija – Bilinogojstvo

  • Josip Hanževački

Student 3. godine preddiplomskog studija – Bilinogojstvo

Prostorija: 

Praktikum za oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo