Od pračovjeka do danas – toksikologija hrane i kako smo preživjeli, Ivana Kmetič i Teuta Murati

Datum: 

srijeda, 26 travnja, 2017 -
11:00 - 11:30

Vrsta događaja: 

Predavanje

Publika: 

5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ

Sažetak: 

Da li ste se ikada zapitali - od kada datira toksikologija? Iako je kao znanstvena disciplina formalno prepoznata u novije doba, empirijska saznanja o otrovnim svojstvima biljaka i/ili životinja stara su tisućama godina te koincidiraju s postankom i razvojem ljudske vrste. Metodom „pokušaja i promašaja“ iz iskustava lovaca-sakupljača detektirani su pojedini otrovi i njihove letalne doze, hrana koja se zbog prisutnih toksina ni u kojem slučaju  ne može konzumirati ili pak ona koja se u određenim okolnostima i uz određen način priprave može konzumirati, kao i sigurna hrana. Ipak, kad je suvremena znanost jasno utvrdila koji su to sve mogući toksini i kontaminanti prisutni u hrani i čemu smo sve i na koje načine izloženi, koji su mehanizmi djelovanja tih toksikanata i manifestacije toksičnih učinaka, s pravom se možemo upitati – kako je moguće da smo uopće do sada preživjeli? 

Biografija: 

Izv. prof. dr. sc. Ivana Kmetič rođena je 5. siječnja 1974. g. u Zagrebu. Visokoškolsko obrazovanje iz područja biotehničkih znanosti završila je na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu (PBF-u) Sveučilišta u Zagrebu, gdje je diplomirala 1998. g. i stekla akademski stupanj diplomiranog inženjera prehrambene tehnologije, smjer biokemijsko inženjerstvo. Doktorski studij smjer Biotehnologija – bioprocesno inženjerstvo završila je na PBF-u 2008. godine stekavši akademski stupanj doktora biotehničkih znanosti. Godine 2001. zaposlila se u Laboratoriju za toksikologiju PBF-a, te je u istoj ustanovi birana u zvanja od asistenta do izvanrednog profesora. Od 2013. godine pročelnica je Laboratorija za toksikologiju PBF-a. Trenutno je suradnik na istraživačkom projektu Hrvatske zaklade za znanost “Primjena inovativnih tehnologija u proizvodnji biljnih ekstrakata kao sastojaka funkcionalne hrane” voditeljice prof. dr. sc. Verice Dragović-Uzelac.  Dr. sc. Teuta Murati rođena je 17. lipnja 1982. godine u Varaždinu. Diplomirala je, a kasnije i doktorirala na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu (PBF-u) Sveučilišta u Zagrebu stekavši akademski stupanj doktora biotehničkih znanosti. Od 2007. do 2008. godine radila je kao mlađi znanstvenik-biokemičar u GlaxoSmithKline istraživačkom centru Zagreb u Laboratoriju za in vitro i staničnu biologiju. Od 2008. godine zaposlena je kao asistent u Laboratoriju za toksikologiju PBF-a. Njezin znanstveni rad obuhvaća istraživanja u polju toksikologije, pogotovo u primjeni alternativnih modela u ispitivanjima toksičnosti ksenobiotika.. Trenutno je suradnik na istraživačkom projektu Hrvatske zaklade za znanost “Primjena inovativnih tehnologija u proizvodnji biljnih ekstrakata kao sastojaka funkcionalne hrane” voditeljice prof. dr. sc. Verice Dragović-Uzelac