Priprema, pozor, sad!, Jelena Kristić, Zrinka Tolušić, Sanja Jelić, Ana Crnčan,David Kranjac, Vinka Čepo,Vedran Lederer

Datum: 

petak, 28 travnja, 2017 -
10:00 - 10:45

Vrsta događaja: 

Radionica

Publika: 

predškolski i niži raz. OŠ

Sažetak: 

Radionica bi počela s kratkim predavanjem o ulozi upravljanja vremenom (time management) kod školske djece. Nakon predavanja učenici bi se podijelili u dva tima, te bi svaki tim rješavao identična tri zadatka. Prvi zadatak bi bio slaganje slagalice, drugi pogađanje poljoprivrednih pojmova, a treći poljoprivredni memory. Tim koji prvi riješi sva tri zadatka je pobjednik. Cilj radionice je pravilno rasporediti vrijeme za zadane zadatke, te podijeliti članove tima s obzirom na njihove preferencije i sposobnosti.

Biografija: 

Dr.sc. Jelena Kristić

Poslijedoktorand, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, jkristic@pfos.hr

Jelena Kristić rođena je 19. prosinca 1979. godine u Osijeku gdje je završila osnovno i srednje školovanje. Diplomirala je i magistrirala na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Doktorirala je 24. svibnja 2016. godine na poslijediplomskom doktorskom studiju „Agroekonomika” na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku s prosjekom ocjena 5,00, na temu „Primjena modela upravljanja kvalitetom (TQM) u povećanju konkurentnosti poljoprivrednih subjekata”. Od kraja 2008. godine je zaposlena na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku na mjestu asistenta na Zavodu za agroekonomiku, a od 1. listopada 2016. godine na mjestu poslijedoktoranda. Sudjeluje u izvođenju nastave na preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom i stručnom studiju u okviru modula „Agrobiznis management”, „Planiranje u poljoprivredi”, „Agrarno poduzetništvo”, „Seoski turizam”, „Poduzetnički menadžment”, „Agrarno poduzetništvo – praksa” i „Poduzetničke vještine”. Kao autor ili koautor objavila je 20 znanstvenih radova u časopisima i zbornicima domaćih i međunarodnih skupova. Od 2005. do 2010. godine bila je član Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Osijeka, od 2009. član je Društva agronoma Osijek, a od 2011. godine član Hrvatskog agroekonomskog društva. Pristupnica se služi engleskim jezikom.

Zrinka Tolušić, univ.spec.oec.

Stručni suradnik, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, tolusicz@pfos.hr

Zrinka Tolušić rođena je 28. ožujka 1990. godine u Osijeku. 2012. godine stječe akademski naziv sveučilišna prvostupnica (baccalaurea), inženjerka poljoprivrede (univ. bacc. agr.), a  2014. stječe akademski naziv magistra inženjerka poljoprivrede (mag. ing. agr.). 2015. godine završava poslijediplomski specijalistički studij „Marketing posebnih područja“ na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Studentica je poslijediplomskog doktorskog studija „Management“ na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. U ožujku 2015. godine primljena je na radno mjesto stručni suradnik na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku pri Katedri za Tržište i financije.

 

Sanja Jelić, mag.ing.agr.

Asistent, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, sajelic@pfos.hr

Sanja Jelić rođena je 11. siječnja 1989. godine u Osijeku gdje je završila osnovno i srednje školovanje. Na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, 2011. godine, završava preddiplomski sveučilišni studij smjera „Agroekonomika“ na temu „Tehnološki i ekonomski pokazatelji u tovu junadi“. Diplomirala je na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, na smjeru „Agroekonomika“ 2013. godine na temu „Menadžment proizvodnje tovne junadi simental i hereford pasmine“, te na smjeru „Biljna proizvodnja“ 2015. godine na temu „Utjecaj gustoće sjetve na porast, prinos i kvalitetu korijena šećerne repe u 2014. godini“. Od 2017. godine je zaposlena na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku na mjestu asistenta na Zavodu za agroekonomiku.

 

Dr.sc. Ana Crnčan

Poslijedoktorand, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, acrncan@pfos.hr

Ana Crnčan rođena je 17. rujna 1984. god. u Našicama. Diplomirala je na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Doktorirala je 27. travnja 2016. godine na  poslijediplomskom doktorskom studiju „Agroekonomika” na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Od kraja 2008. godine je zaposlena na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku na mjestu asistenta na Zavodu za agroekonomiku, a od 1. listopada 2016. godine na mjestu poslijedoktoranda. Sudjeluje u izvođenju nastave u okviru modula „Troškovi i kalkulacije u poljoprivredi“, „Računovodstvo u poljoprivredi“, „Upravljanje troškovima“ i „Osnove računovodstva u poljoprivredi“. Članica je Društva agronoma Osijek od 2009. godine, a od 2011. Hrvatskog agroekonomskog društva.

 

David Kranjac, dipl.ing.

Asistent, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, dkranjac@pfos.hr

David Kranjac rođen je 07. prosinca 1984. godine u Osijeku. Osnovnu i srednju školu pohađao je u Osijeku. Diplomirao je 2012. godine na smjeru „Agroekonomika“ s radom „Biofilteri u recirkulacijskom sustavu“. Tijekom studiranja radio je kao volonter na Zavodu za lovstvo pčelarstvo i ribarstvo. Na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku zaposlen je od 05. ožujka 2015. godine na radnom mjestu asistenta na Zavodu za agroekonomiku. Sudjeluje u izvođenju nastave u okviru modula „Agrarna i ruralna politika“, „Ekonomika alternativne poljoprivrede“, „Ekonomika resursa i teorija proizvodnje“, „Sredstva vanjskotrgovinske zaštite“ i „Vanjskotrgovinsko poslovanje“. Član je Hrvatskog agroekonomskog društva od 2015. godine.

 

Vinka Čepo

Student, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, cepo.vinka@gmail.com

Vinka Čepo studentica je treće godine preddiplomskog sveučilišnog studija smjera „Agroekonomika“ na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Po završetku III. gimnazije u Osijeku, 2014. upisuje Poljoprivredni fakultet u Osijeku kao redovna studentica. Sudjeluje u radu Studentskog zbora Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku te je članica Fakultetskog vijeća. U slobodno vrijeme radi studentski posao promotora u firmi MPG SouthEast Europe.

 

Vedran Lederer

Student, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, lederer.vedran@gmail.com

Vedran Lederer je student treće godine preddiplomskog sveučilišnog studija smjera „Bilinogojstvo“ na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Po završetku III. gimnazije u Osijeku, 2014. upisuje Poljoprivredni fakultet u Osijeku kao redovan student. Sudjeluje u radu Studentskog zbora Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, te je član Fakultetskog vijeća. U slobodno vrijeme radi studentski posao u agenciji MPG SouthEast Europe.

Prostorija: 

Praktikum za management i tržište, dvorana 167