Kukci meteorolozi, Emilija Raspudić, Mirjana Brmež, Ivana Majić, Ankica Sarajlić, Josipa Puškarić, Mirela Varga

Datum: 

petak, 28 travnja, 2017 -
09:30 - 15:00

Vrsta događaja: 

Izložba

Publika: 

predškolski i niži raz. OŠ
5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
ST

Sažetak: 

Jeste li znali da kukci mogu predvidjeti kišu? Kada se kukci ponašaju na način koji nije uobičajen, oni to rade s razlogom. Ponašanja mnogih kukaca mogu se povezati s vremenskim promjenama pa su tako npr. mravi najpouzdaniji vremenski prognostičari. Tijekom suhog vremena u potrazi za vlagom ulaze u kuće dok pri dolasku jakih kiša intenzivno grade gnijezda i sakupljaju hranu. Svima je poznat zvuk cvrčka u vrućim ljetnim noćima, a kada se intenzivno glasaju znak je promjene vremena.

Jeste li znali da kukci nemaju stalnu temperaturu tijela, da boja tijela određuje njihovo stanište? Svjetlije obojeni kukci uglavnom se nalaze u toplijim krajevima dok su tamnije vrste dominantnije u hladnijim. Budući da su se dogodile velike klimatske promjene, prostorna distribucija kukaca se također mijenjala tijekom vremena.

Katedra za entomologiju i nematologiju posjeduje značajnu zbirku kukaca. U laboratoriju za entomologiju postoji zbirka kukaca u kojoj se nalazi 60 entomoloških kutija s 2.579 kukaca.  Izložiti će se kutije s kukcima gdje će se moći vidjeti preparirani kukci, ali isto tako i živi primjerci paličnjaka. U praktikumu za entomologiju promatrati će se kukci pod mikroskopom te će se stalno prikazivati projekcija kukaca.

Biografija: 

Prof. dr. sc. Emilija Raspudić, od 1992. godine uključena je u nastavni proces na modulima vezanim uz entomologiju i zaštitu bilja na svim razinama studija. Doktorat znanosti stekla je 1996. godine. 1997. godine izabrana je u zvanje docenta, 2003. izvanrednu profesoricu, 2007.  redovita profesorica. Od 2012.godine  u trajnom je zvanju redovitog profesora. Bila je na nekoliko studijskih boravaka i specijalizacija vezano uz entomologiju i zaštitu bilja (Mađarska, Nizozemska, SAD). Voditelj/suradnik  na domaćim (MZOS, VIP) i međunarodnim projektima ( SAD, UK- ALIS, EU – FP6, HR-SLO). Objavila je stotinjak znanstvena i stručnih  radova, nekoliko članaka popularizacije znanosti, knjiga i udžbenika te sažetke na domaćim i inozemnim znanstvenim i stručnim skupovima.Prof. dr. sc. Mirjana Brmež rođena je u Osijeku 05.11.1968. Magistrirala je i doktorirala u području ekologije nematoda. Trenutno se bavi istraživanjima vezanim uz ekologiju nematoda,  bioindikatore, fitoparazitne i entomopatogene  nematode i kukce.  Bila je voditelj ili suradnik na domaćim (MZOS, VIP) ili međunarodnim projektima (UK- ALIS, EU – FP6, HR-SLO).  Objavila je veliki broj znanstvenih radova. Trenutno  je koordinator modula Fitonematologija, Nematologija, Zaštita od bolesti i štetnika u vinogradarsvu, Ekologija nemaoda, Štetočinje u voćnjacima i vinogradima. Član je HDBZ, ISTRO  i ESN. Izvrsno se služi engleskim jezikom.Izv. prof. dr. sc. Ivana Majić rođena je 1978. godine u Osijeku. Istraživački interesi su joj: biološke mjere kontrole najvažnijih štetnih kukaca i interakcija multitrofičkih grupa u tlu, primarno nemato- i entomofaune. Izradila je doktorirsku disertaciju iz područja nematologije.  Tijekom rada boravila je na više inozemnih intitucija u Nizozemskoj, Njemačkoj i Izraelu. Aktivno je sudjelovala na brojnim domaćim i međunarodnim simpozijima, konferencijama i kongresima. Objavljuje znanstvene radove na temu endoparazitnih i entomopatogenih nematoda, te kukaca značajnih za poljoprivredu. Na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, kao izvanredni profesor predaje na modulima iz područja entomologije, nematologije i zaštite bilja.Dr. sc. Ankica Sarajlić (rođ. Kajić) rođena je 04. lipnja 1984. u Doboju, BiH. Zaposlena je na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku  kao znanstveni novak - postdoktorand na Katedri za entomologiju i nematologiju. Bila je suradnik na nekoliko domaćih i međunarodnih projekata iz područja entomologije, a rezultate objavljuje kroz znanstvene radove. Sudjeluje u nastavnoj djelatnosti na preddiplomskom i diplomskom studiju na modulima iz entomologije. Područje rada i interesa joj je integrirana zaštita bilja, biološka kontrola kukaca.Josipa Puškarić, mag. ing. agr. rođena je u Osijeku 29.4.1990. godine. Godine 2015. diplomirala je na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku na smjeru oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo. Zaposlena je kao asistent na Katedri za entomologiju i nematologiju od travnja 2016. godine. Bavi se istraživanjima vezanim uz ekologiju nematoda, bioindikatore i fitoparazitne nematode. U nastavnom procesu sudjeluje na modulima Fitonematologija, Nematologija te Zaštita od bolesti i štetnika u vinogradarsvu.Mirela Varga, dipl. ing. polj. viši laborant na Katedri za entomologiju i nematologiju od rujna 2015. godine. Diplomirala je Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku ratarski smjer i obavlja sve tehničke poslove, a jedan od njih su prepariranje kukaca.

Prostorija: 

Laboratorij za entomologiju (402) i Praktikum za entomologiju (401), IV kat