Promjene u poljoprivredi kroz vrijeme, David Kranjac,Tihana Sudarić,Krunoslav Zmaić, Ružica Lončarić,Jadranka Deže,Ljubica Ranogajec,Igor Kralik,Snježana Tolić

Datum: 

petak, 28 travnja, 2017 -
09:30 - 15:00

Vrsta događaja: 

Izložba

Publika: 

5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
OP
ST

Sažetak: 

Interaktivna izložba sastoji se od prezentacije video materijala kojem je cilj upoznati posjetitelje festivala znanosti s promjenama u poljoprivredi kroz povijest. Promjene koje se odnose na modernizaciju proizvodnih sustava u poljoprivredi, te cjelokupan napredak u poljoprivrednoj proizvodnji odnosno proizvodnosti (uzgoj biljaka i životinja). Biti će prikazani u kratkom interaktivnom dokumentarnom filmu koji će posjetitelje izložbe na zabavan i edukativan način upoznati s promjenama koje su se dogodile u poljoprivredi.

Biografija: 

David Kranjac, dipl. ing., Poljoprivredni fakultet u Osijeku, dkranjac@pfos.hr

David Kranjac rođen je 07. prosinca 1984. god. u Osijeku. Osnovnu školu pohađao je u Osijeku, a potom I. gimnaziju također u Osijeku. Godine 2003. upisuje Poljoprivredni fakultet u Osijeku, smjer Agroekonomika. Kao student, bio je korisnik stipendije Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH. Diplomirao je 2012. godine s radom: Biofilteri u recirkulacijskom sustavu. Tijekom studiranja radio je kao volonter na Zavodu za lovstvo pčelarstvo i ribarstvo. Na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku zaposlen je od 05.03.2015. godine na radnom mjestu  asistenta na modulima Agrarna i ruralna politika, Ekonomika alternativne poljoprivrede, Ekonomika resursa i teorija proizvodnje, Sredstva vanjskotrgovinske zaštite, Vanjskotrgovinsko poslovanje. Član je Hrvatskog agroekonomskog društva od 2015. godine.

 

Izv.prof.dr.sc. Tihana Sudarić, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, stihana@pfos.hr

Izv.prof.dr.sc. Tihana Sudarić rođena je 17. srpnja 1974. godine u Osijeku. Diplomirala je, magistrirala i obranila doktorsku disertaciju na Ekonomskom fakultetu u Osijeku pod nazivom „Diverzifikacija gospodarskih aktivnosti u funkciji cjelovitog ruralnog razvitka Republike Hrvatske“, mentora prof.dr.sc. Božidar Petrač. Upisana je u registar istraživača pod matičnim brojem 260140. Član je Hrvatskog agronomskog društva (HAD), Hrvatskog društva agroekonomista (HAED), International society for horticultural science (ISHS) i European association of agricultural economists (EAAE). Znanstvena i stručna orijentacija doc.dr.sc. Tihane Sudarić je u području agroekonomike, gospodarstva, agrarne i ruralne politike. Kao autor i koautor objavila je 47 radova te je sudjelovala na 20 međunarodnih i 15 domaćih znanstveno-stručnih skupova. Koautorica je jednoga priručnika i jedne autorske knjige.

 

Prof.dr.sc. Krunoslav Zmaić, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, kzmaic@pfos.hr

Krunoslav Zmaić je rođen 2. ožujka 1974. godine u Kirchenu, u Njemačkoj. Dobitnik je rektorove nagrade 1995. godine, a u školskoj godini 1995./96. svrstan je među deset najboljih diplomanata. Doktorsku disertaciju pod naslovom ¨Agrarna politika u funkciji razvitka gospodarstva Republike Hrvatske¨ pod mentorstvom prof.dr.sc. Ljubomira Babana obranio je 4.06.2004. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Upisan je u registar istraživača Ministarstva znanosti i tehnologije pod matičnim brojem 244556. Kao autor i koautor objavio je 54 radova te je sudjelovao na 19 međunarodnih i 10 domaćih znanstveno-stručnih skupova. Autor je jednoga udžbenika i koautor tri priručnika. Pristupnik je sudjelovao na ukupno 29 znanstvenih skupova, od čega na 10 domaćih te 19 međunarodnih skupova.

 

Prof.dr.sc. Ružica Lončarić, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, rloncaric@pfos.hr

Ružica Lončarić, rođena je 29.10.1970. u Osijeku. Zaposlena je na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku od 15. veljače 1997. u svojstvo znanstvenog novaka. u suradničko zvanje asistent na predmetu Tržište poljoprivrednih proizvoda izabrana je u prosincu iste godine. Od primjene Bolonjskog sustava provođenja nastave, sudjeluje u izvođenju nastave na znanstvenom i stručnom preddiplomskom studiju na modulima agroekonomske grupe predmeta. Ružica Lončarić također sudjeluje u izvođenju nastave na poslijediplomskom specijalističkom studiju matičnog fakulteta Upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom, na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Održiva i ekološka poljoprivreda Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima te na doktorskom studiju Agroekonomika. Trenutno obnaša funkciju predstojnice Zavoda za agroekonomiku. Od 2012.-2014. godine obavljala je dužnost predsjednice Hrvatskog agroekonomskog društva. Od 2010. godine glavna je urednica časopisa Agroeconomia Croatica. Kao autor i koautor objavila je 70tak znanstvenih radova, te je sudjelovala u radu nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih projekata. Znanstvena i stručna orijentacija je u području tržišta, marketinga i međunarodnih tržišnih odnosa.

 

Izv.prof.dr.sc. Jadranka Deže, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, jdeze@pfos.hr

Jadranka Deže, (djevojačko Varvodić) rođena je 08. lipnja 1964. godine u Osijeku, Republika Hrvatska. Zaposlena je na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, Katedri za management, u stalnom radnom odnosu od 1.02.1989. godine. Voditeljica je poslijediplomskog specijalističkog studija: Upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom. Ukupno je sudjelovala kao istraživač suradnik na pet projekata financiranih sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske od kojih je na jednom bila glavni istraživač. Istraživački i stručni rad usmjeren je doprinosu znanstvenoj grani organizacije i menadžmenta u poljoprivrednoj proizvodnji te poticanju poduzetničke aktivnosti u poljoprivredi. Urednica je i koautor jednog sveučilišnog priručnika Agroekonomika.

 

Izv.prof.dr.sc. Ljubica Ranogajec, Poljoprivredi fakultet u Osijeku, lranogaj@pfos.hr

Rođena je 29. 3. 1961. godine u Tolisi, BiH. Poljoprivredni fakultet u Osijeku upisala 1980. a diplomirala 1985. Od 1989. zaposlena je na Poljoprivrednom fakultetu kao pripravnik, a od 1997. kao asistent. Magistarski rad naslova „Analitičke kalkulacije u rješavanju organizacijsko-ekonomskih problema u biljnoj proizvodnji“ obranila je 1997. godine i stekla akademski stupanj magistra društvenih znanosti. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Obračun troškova na temelju aktivnosti u funkciji konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje“ obranila je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku 2006. U zvanju izvanrednog profesora je od veljače 2011. Sudionik je brojnih kongresa i simpozija. Objavila je preko znanstvenih 50 radova.

 

Izv.prof.dr.sc. Igor Kralik, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, ikralik@pfos.hr

Dr.sc. Igor Kralik rođen je u Osijeku 1. siječnja 1977. godine gdje je završio osnovno i srednje obrazovanje. Fakultetsko obrazovanje nastavlja na Ekonomskom fakultetu u Osijeku gdje je diplomirao 2004. godine  te je stekao visoku stručnu spremu i stručno zvanje diplomirani ekonomist, smjera Financijski menagament. Iste godine upisao je poslijediplomski znanstveni studij, smjera Financije i bankarstvo, voditelja prof.dr.sc. Vladimira Srba. Magistarski rad pod naslovom „Novčani poticaji i izvori financiranja u poljoprivredi“ obranio je 04. srpnja 2008. godine pod mentorstvom prof.dr.sc. Branimira Markovića te je stekao akademski stupanj magistra znanosti iz područja društvenih znanosti, polja ekonomije. Pod vodstvom mentora prof.dr.sc. Branimira Markovića obranio je doktorski rad pod naslovom „IPARD program u funkciji razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Republike Hrvatske“, 11. veljače 2011. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, te je stekao akademski stupanj doktora znanosti iz područja društvenih znanosti, polja ekonomija.

 

Doc.dr.sc. Snježana Tolić, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, stolic@pfos.hr

Rrođena je u Našicama 10. kolovoza 1961. godine gdje je završila osnovnu školu i dva razreda opće srednje škole. Srednje obrazovanje završila je na Poljoprivrednom školskom centru u Osijeku. Na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku diplomirala je na smjeru ratarstvo 14.07.1985. Nastavak visokoškolskog obrazovanja slijedio je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, na poslijediplomskom studiju Poslovna politika poduzeća gdje je 24.10.1998. obranila magistarski rad pod naslovom „Mješovita gospodarstva u sustavu obiteljske poljoprivrede Republike Hrvatske“ pod mentorstvom prof.dr.sc. Božidara Perača. Na Ekonomskom fakultetu u Osijeku 12.07.2007. obranila je doktorsku disertaciju na temu „Samozapošljavanje u funkciji razvoja regije“ pod mentorstvom prof.dr.sc. Ivana Štefanića.

Prostorija: 

Praktikum za agrarnu i ruralnu politku