O predviđanju vremena, Dejan Agić, Josip Meštrović

Datum: 

petak, 28 travnja, 2017 -
09:30 - 15:00

Vrsta događaja: 

Izložba

Publika: 

5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
OP
ST

Sažetak: 

Bilo da ga hvalimo kao lijepo, bilo da ga kudimo da je ružno, o vremenu govorimo svakoga dana i često se pitamo: kakvo će sutra biti vrijeme? Pretpostavlja se da je predviđanje vremena počelo još u prapovijesno doba, kada se ljudska svijest razvila do te mjere da je čovjeku postalo jasno da udobnost i blagostanje življenja uvelike ovise o suosjećajnoj kombinaciji sunca, vjetra i kiše. Život paleolitskoga lovca i skupljača hrane bio je tako usko ovisan o ćudima vremena te se postupno, gotovo intuitivno počeo razvijati osjećaj za vremenske prilike. Poslije su ljudi predviđali vrijeme oslanjajući se na usmenu predaju predaka, ratara, stočara, pastira i pomoraca ali i na vremenske pojave karakteristične za krajeve u kojima su živjeli. Tek pronalaskom termometra i barometra počela su u 17. i 18. stoljeću mjerenja temperature i tlaka zraka kao i skupljanja raznih drugih podataka o vremenu, što je znatno pomoglo razvoju prognoze vremena kakvu danas poznajemo.

Interaktivnom izložbom publika će se upoznati s različitim instrumentima koji su se kroz povijest koristili za predviđanje vremena, a bit će riječi i o pučkome kalendaru te o suvremenim računalnim prognostičkim modelima.

Biografija: 

Ime i prezime autora: Dejan Agić

Zvanje: doktor prirodnih znanosti

Sastavnica: Poljoprivredni fakultet u Osijeku

e-mail: dagic@pfos.hr

Osobna web stranica :

http://www.pfos.unios.hr/index.php/djelatnici/103-a/11-agic-dejan

Životopis  autora:

Dejan Agić rođen je 12. rujna 1973. godine u Osijeku, gdje završava osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Diplomirao je 2000. godine na Pedagoškome fakultetu u Osijeku i time stekao stručni naziv profesora biologije i kemije. Poslijediplomski studij kemije, smjer Kemija-biokemija upisao je 2003. godine na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu u Zagrebu, a iste godine zapošljava se na Poljoprivrednome fakultetu u Osijeku na Katedri za biokemiju Zavoda za kemiju. Kao polaznik poslijediplomskoga studija usavršavao se u Laboratoriju za celularnu biokemiju Zavoda za organsku kemiju i biokemiju «Instituta Ruđer Bošković» u Zagrebu. Doktorirao je 2013. godine na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Područje rada i interesa dr. Agića jesu enzimologija, molekulsko modeliranje bioloških molekula te istraživanje abiotskoga stresa u biljaka. Voditelj je jednoga znanstvenog projekta te suradnik na jednome bilateralnom te nekoliko domaćih znanstveno-istraživačkih projekata. Objavio je osam znanstvenih radova citiranih u bazi podataka WoS i deset radova u drugim časopisima. Sudjelovao je na više domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova.            

U slobodno vrijeme bavi se biciklizmom te astrofotografijom i meteofotografijom. Oženjen je i otac dvoje djece.

 

Ime i prezime suradnika: Josip Meštrović

Zvanje: student

Sastavnica: Poljoprivredni fakultet u Osijeku

e-mail: mestrovic000@gmail.com

Životopis  autora:

Josip Meštrović rođen je 5. lipnja 1993. godine u Vinkovcima. Po završetku Tehničke škole Ruđer Bošković u Vinkovcima, 2014. godine, upisuje Poljoprivredni fakultet u Osijeku. Redoviti je student treće godine prediplomskoga smjera Bilinogojstvo.