Napravimo sami svoje vrijeme!, Zlata Kralik, Ivona Djurkin Kušec, Kristina Gvozdanović,

Datum: 

petak, 28 travnja, 2017 -
09:30 - 15:00

Vrsta događaja: 

Instalacija

Publika: 

predškolski i niži raz. OŠ

Sažetak: 

Djeci predškolskog/školskog uzrasta demonstrirati će se niz eksperimenata kojima će se nastojati približiti vremenske pojave u prirodi.

Biografija: 

Zlata Kralik, izv.prof.dr.sc.; Poljoprivredni fakultet u Osijeku; zkralik@pfos.hr

Zlata Kralik (rođ. Gajčević) rođena je 21.01.1978. u Sremskoj Mitrovici. Akademsko zvanje diplomirani inženjer zootehnike stekla je na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku 2001. godine. Znanstveno zvanje magistra biotehničkih znanosti stekla je 2007., a doktora biotehničkih znanosti 2011. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, gdje od 2003.-2011. obavlja poslove znanstvene novakinje, znanstvene novakinje-asistenice, odnosno više asistentice, a od 2011. docentice. Koordinator je obveznog modula „Peradarstvo I“ na preddiplomskom studiju Zootehnika i izbornog modula „Proizvodnja i kvaliteta konzumnih jaja“ na poslijediplomskom specijalističkom studiju „Kakvoća i sigurnost animalnih proizvoda“. Također je koordinator obveznog modula „Osnove animalne proizvodnje“ na dodiplomskom studiju agronomije Univerziteta u Tuzli. Na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku suradnik je na obveznim modulima „Biološki i zootehnički principi u peradarstvu“ i „Biometrika“ (diplomski studij Specijalna zootehnika) te na izbornim modulima „Specijalna zootehnika“ (svi smjerovi preddiplomskog studija) i „Očuvanje animalnih genetskih resursa“ (diplomski smjer Specijalna zootehnika). Na poslijediplomskom specijalističkom studiju „Kakvoća i sigurnost animalnih proizvoda“ koordinatorica je izbornog modula „Proizvodnja i kvaliteta konzumnih jaja“. Suradnica je na obveznom modulu „Peradarstvo-odabrana poglavlja“ na sveučilišnom poslijediplomskom doktorskom studiju Poljoprivredne znanosti, smjeru Stočarstvo te na obveznom modulu „Izvođenje pokusa i obrada rezultata“ i izbornom modulu „Proizvodnja monogastričnih životinja“ na poslijediplomskom specijalističkom studiju „Proizvodni sustavi u stočarstvu“. Bila je suradnica na više znanstvenoistraživačkih projekata.

 

Ivona Djurkin Kušec, doc.dr.sc.; Poljoprivredni fakultet u Osijeku; idurkin@pfos.hr

Ivona Djurkin Kušec rođena je 05. travnja 1979. u Kninu. Diplomirala je 2005., a doktorirala 2011. na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, gdje je i zaposlena kao docent na Zavodu za specijalnu zootehniku. Sudjeluje u izvođenju nastave na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom sveučilišnom studiju Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku.  Koordinatorica je modula Genomika u zootehnici i Animalni proizvodi-osiguranje kakvoće na sveučilišnom diplomskom studiju Specijalna zootehnika te Molekularne metode u zootehnici na doktorskom studiju „Poljoprivredne znanosti-smjer Stočarstvo“. Znanstvena djelatnost Ivone Djurkin Kušec vezana je za problematiku kakvoće mesa domaćih životinja te mogućnosti njihova poboljšanja alatima molekularne genetike.

 

Kristina Gvozdanović, mag.ing.agr.; Poljoprivredni fakultet u Osijeku; kgvozdanovic@pfos.hr;

Kristina Gvozdanović (rođ. Budimir) rođena je 06.02.1987. godine u Osijeku. Akademsko zvanje magistra inženjera zootehnike stekla je na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku tijekom 2011. godine. Na istom je zaposlena u zvanju znanstveni novak-asistent od 2012. godine. Sudjeluje u izvođenju nastave iz modula „Svinjgojstvo 1“ na preddiplomskom studiju Zootehnika te na modulu „Biološki i zootehnički principi u svinjogojstvu“ na diplomskom studiju Specijalna zootehnika. Suradnica je na više međunarodnih i domaćih znanstveno-istraživačkih projekata.

Prostorija: 

Praktikum za specijalnu zootehniku