Sunčano vrijeme, Mateja Balžević, Dominika Babac, Monika Tkalec, Ivana Varga

Datum: 

petak, 28 travnja, 2017 -
09:30 - 15:00

Vrsta događaja: 

Instalacija

Sažetak: 

Još davno su ljudi pogađali vrijeme promatrajući kako se Sunce kreće po nebu, stoga je Sunce zapravo čovjekov prvi sat. Sunčani sat je jednostavne izrade kao što su obični štapovi zabodeni u zemlju, s kamenjem poredanim oko štapa, koje je označavalo položaj sjene koja se tijekom dana kretala u krug. Na taj su način ljudi mjerili protjecanje vremena. Sunčani sat je potrebno usmjeriti prema sjeveru kako bi pokazao točno vrijeme. Sjena što pada s pokazatelja, kreće se unaokolo i pokazuje dvanaest sati u danu.

Biografija: 

Mateja Blažević

Rođena 13.08.1994. godine u Osijeku. Završila opću gimnaziju u Gimnaziji Beli Manastir. Nakon završetka gimnazije, 2013. godine upisuje Preddiplomski studij Hortikulture na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. U Rujnu 2016. stječe akademski naziv sveučilišne prvostupnice (univ. bacc. agr.) na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Trenutno pohađa prvu godinu diplomskog studija Povrćarstvo i cvjećarstvo ma Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku.

e- mail: mateja.blazevic1@gmail.com

 

Dominika Babac

Rođena 2.7.1994. godine u Virovitici. Završila opću gimnaziju, u Srednjoj školi Pakrac u Pakracu. Nakon završetka gimnazije, 2013. godine upisuje preddiplomski studij hortikulture na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. U Rujnu 2016. stječe akademski naziv sveučilišne prvostupnice (univ. bacc. agr.) na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Trenutno pohađa prvu godinu diplomskog studija Povrćarstvo i cvjećarstvo ma Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku.

 e-mail: nikica271994@gmail.com

 

Dr.sc. Monika Tkalec, Poljoprivredni fakultet u Osijeku

Monika Tkalec rođena 12. prosinca 1986. godine u Osijeku. U listopadu 2008. godine stječe akademski naziv sveučilišna prvostupnica (baccalaurea), inženjerka poljoprivrede (univ. bacc. agr.), a u ožujku 2011. stječe akademski naziv magistra inženjerka poljoprivrede (mag. ing. agr.). U rujnu 2011. godine primljena je na radno mjesto znanstvene novakinje u suradničkom zvanju asistentice na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. U veljači 2017. stječe akademski naziv  doktora znanosti na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku.

E-mail: monikat@pfos.hr

 

Dr.sc. Ivana Varga, Poljoprivredni fakultet u Osijeku

Ivana Varga rođena je 11. travnja 1987. godine u Zagrebu. Preddiplomski studij završava 18. srpnja 2008. godine na Poljoprivrednom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku i stječe akademski naziv sveučilišna prvostupnica (baccalaurea), inžinjerka poljoprivrede (univ. bacc. agr.). Diplomirala je na dva smjera diplomskih studija Poljoprivrednog fakulteta. U studenom 2016. stječe akademski naziv doktora znanosti na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku.