Je li vrijeme novac?, Ljubica Ranogajec

Datum: 

petak, 28 travnja, 2017 -
09:30 - 15:00

Vrsta događaja: 

Poster

Publika: 

predškolski i niži raz. OŠ
5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
ST

Sažetak: 

„Jučer je prošlost, sutra je misterija, a danas je dar“.

Upravljanje vremenom je iznimno važno jer vrijeme odlazi nepovratno. Jučerašnje vrijeme potrošeno je zauvijek i više se nikad neće vratiti. Svima je na raspolaganju isti broj sati u jednom danu no pitanje je na što svatko od nas usmjerava svoje vrijeme kao vrlo neobičan resurs. Ono se ne može skladištiti i spremiti za kasnije. Kad ode, nepovratno je nestalo. Vrijeme je i vrlo pravedni resurs jer se ne može niti iznajmiti niti kupiti, bogati ga imaju jednako kao i siromašni. Bez obzira kolika bila potražnja za vremenom ponuda je uvijek ista.

Od davnina se govori da je vrijeme novac. Ako se planira, manje se rasipa i bolje koristi. Ukoliko mi ne upravljamo vremenom, ono će upravljati nama. Uz čovjeka i novac, vrijeme je temeljni resurs na planeti. Potreban je za bilo kakvu aktivnost i zato se mora učinkoviti koristiti. Svako vrijeme nosi svoje prilike, treba ih samo prepoznati.

Biografija: 

Ljubica Ranogajec, izv.prof.

Poljoprivredni fakultet u Osijeku

lranogaj@pfos.hr

 

Ljubica Ranogajec rođena je 29. ožujka 1961. godine u Tolisi, BiH. gdje je završila osnovnu školu, a potom Gimnaziju u Orašju. Poljoprivredni fakultet u Osijeku upisala 1980. godine te na istom diplomirala u srpnju 1985. godine i stekla zvanje diplomiranog inženjera poljoprivrede, smjer ratarstvo. Iste godine zapošljava se kao predavač stručnih predmeta u „Srednjoškolskom centru u Orašju“. Potom, 1987. godine prelazi na IPK Osijek kao tehnolog poljoprivredne proizvodnje.

Od 1989. zaposlena je na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, kao pripravnik, a od 1997. kao asistent na predmetima Troškovi i kalkulacije, Kalkulacije te Osnove računovodstvo u poljoprivredi.

Godine 1992. upisala je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku poslijediplomski studiju Poslovna politika poduzeća. Magistarski rad naslova Analitičke kalkulacije u rješavanju organizacijsko-ekonomskih problema u biljnoj proizvodnji obranila je 25. travnja 1997. godine i stekla akademski stupanj magistra društvenih znanosti iz znanstvenog polja ekonomije.

Doktorsku disertaciju pod nazivom Obračun troškova na temelju aktivnosti u funkciji konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje, obranila je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, 15. srpnja 2006.

Sudionik je brojnih kongresa i simpozija, a do sada je objavila preko 80 znanstvenih  radova iz područja teorije i metodologije obračuna troškova proizvodnje.