Era lipicanaca, Dino Lončar, Višnja Lončar, Mirjana Baban

Datum: 

petak, 28 travnja, 2017 -
09:30 - 15:00

Vrsta događaja: 

Poster

Publika: 

5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
OP
ST

Sažetak: 

Nekada zvana kraškom pasminom, lipicanska pasmina nastala je u dvorskoj ergeli Lipica u Sloveniji osnovanoj 1580. godine prema kojoj i nosi ime. Isprva je uzgojni cilj ergele bio uzgoj karosijera za potrebe bečkog dvora, bijele boje s bijelom grivom i bijelim repom, visoke oko 160 cm, lijepe vanjštine s visoko nasađenim i lijepo povijenim vratom, izdašnim, visokim i sigurnim hodom te dobrim temperamentom. U Hrvatskoj se lipicanci pri puta pojavljuju 1806. godine kada je ergela Lipica za vrijeme bijega smjestila svoje lipicance u Đakovo, a isključivi uzgoj lipicanaca u Hrvatskoj nastupio je 1854. godine. Početkom 20. stoljeća u Panoniji bilo je potrebno stvoriti konja koji odgovara potrebama seljaka. Kasnijih godina dogodila se preorijentacija pasmina po zahtjevima određenih područja i nacionalnom uzgojnom cilju. Za vrijeme Domovinskog rata u Republici Hrvatskoj sva grla lipicanaca iz ergele Lipik otuđena su i tek 2007. godine u katastrofalnom stanju vraćeni u ergelu Lipik. U današnje vrijeme cilj uzgoja postaje uzgajanje lipicanaca za vrhunske rezultate u zaprežnom i dresurnom natjecanju, dok se zemaljski uzgoj oslanja na tradiciju uzgoja lipicanaca i sudjelovanje na kulturno-folklornim manifestacijama. Zbog dugog vremena uzgoja lipicanac je postao prepoznatljiv simbol Republike Hrvatske, naročito Slavonije.

Biografija: 

Dino Lončar, ing.agr.

Diplomski studij, smjer Specijalna zootehnika, Poljoprivredni fakultet u Osijeku

Rođen je 02.5.1993. godine u Osijeku. Godine 2012. Završava srednju Poljoprivrednu i veterinarsku školu Osijek, smjer Veterinarski tehničar. Iste godine upisuje preddiplomski studij smjerZootehnika na Poljoprivrednom Fakultetu u Osijeku. Akademske godine 2014./2015.  dobiva Dekanovu nagradu za postignuti uspjeh na preddiplomskom studiju. Godine 2015. Upisuje diplomski studij smjera Specijalna zootehnika.

Višnja Lončar, ing.agr

Diplomski studij, smjer Specijalna zootehnika, Poljoprivredni fakultet u Osijeku

Rođena sam 19.9.1989. godine u Osijeku. Osnovnu školu završila sam u Osnovnoj školi Batina. Srednju školu pohađala sam u Osijeku, u medicinskoj školi Osijek, smjer zdravstveno-laboratorijskitehničar. Studentica druge godine diplomskog studija Specijalne zootehnike.

prof. dr. sc. Mirjana Baban

Diplomski studij, smjer Specijalna zootehnika, Poljoprivredni fakultet u Osijeku

Rođena je 1965. godine u Belišću. Diplomirala je na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku 1988. godine. Magistarski rad je obranila 1996. godine pod naslovom "Genetska analiza morfoloških i reprodukcijskih svojstava populacije lipicanskih konja" na Agronomskom fakultetu u Zagrebu. Disertaciju je obranila 2003. godine pod naslovom "Procjena genetskih parametara morfoloških svojstava i radne sposobnosti populacije lipicanskih konja" na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. U zvanju je redovitog profesora u trajnom zvanju. http://www.pfos.hr/hr/kontakt/imenik/mirjana-baban-95/