Nikolaj Vavilov – ostavština za budućnost, Petar Duvnjak, Vedran Orkić, Sunčica Guberac, Sonja Vila, Vlado Guberac

Datum: 

petak, 28 travnja, 2017 -
09:30 - 15:00

Vrsta događaja: 

Poster

Publika: 

5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
OP
ST

Sažetak: 

Posterom će se prikazati glavne zanimljivosti iz života N. Vavilova, značaj njegovih ekspedicija i istraživanja te borba protiv gladi u svijetu. Također, posterom će se prikazati nesretna priča o znanstvenicima koji su za vrijeme 2. svjetskog rata umrli čuvajući sjeme.

Biografija: 

  • Petar Duvnjak

Student 2. godine diplomskog studija Bilinogojstvo, smjer Biljna proizvodnja

  • Vedran Orkić

Asistent, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, vedran.orkic@pfos.hr

Rođen 26.6.1991. godine u Osijeku. U listopadu 2013. stječe akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaurea), inženjer poljoprivrede (univ. bacc. agr.), a u prosincu 2015. stječe akademski naziv magistar inženjer poljoprivrede (mag. ing. agr.). U prosincu 2016. godine primljen na radno mjesto i u suradničko zvanje asistenta na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku pri Katedri za genetiku, oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo. Polaznik  je Poslijediplomskog doktorskog studija Poljoprivredne znanosti, smjera Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo.

  • Sunčica Guberac

Asistentica, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, suncica.guberac@pfos.hr

Rođena 27.08.1990. godine u Slavonskom Brodu. U rujnu 2012. godine stječe akademski naziv sveučilišna prvostupnica (baccalaurea), inženjerka poljoprivrede (univ. bacc. agr.), a u rujnu 2014. stječe akademski naziv magistra inženjerka poljoprivrede (mag. ing. agr.). U siječnju 2015. godine primljena je na radno mjesto i u suradničko zvanje asistentice na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku pri Katedri za genetiku, oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo. Studentica je Poslijediplomskog doktorskog studija Poljoprivredne znanosti, smjera Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo.

  • Sonja Vila

Redovita profesorica u trajnom zvanju, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, smaric@pfos.hr

Rođena 18.12.1969. u Osijeku. Radi na Poljoprivrednom fakultetu u Osijek kao redovita profesorica i prodekan za međunarodnu suradnju. Doktorski rad „Usporedba genetski divergentnih genotipova pšenice na osnovi porijekla i RAPD markera“ obranila je 2002. na Agronomskom fakultetu u Zagrebu. Predavač je na modulima „Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo“, „Biotehnologija u oplemenjivanju bilja”, „Metode selekcije” i „Biljni genetski resursi“.

  • Vlado Guberac

Redoviti profesor u trajnom zvanju, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, vguberac@pfos.hr

Rođen 11.8.1965. u Donjem Višnjiku, BiH. Zaposlen na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku kao redoviti profesor. Doktorirao 30. listopada 1996. Od 2005. obnaša dužnost dekana na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Koordinator je slijedećih modula: “Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo“, “Sjemenarstvo ratarskih kultura“, “Genetski izvori i biodivergentnost“, “Sjemenarstvo“, “Sjemenarstvo u hortikulturi“, “Metode proizvodnje sjemena“, “Agrotehnika u sjemenarstvu ratarskih kultura“ i “Gen banke“.