Regulacija prava lova u Hrvatskoj kroz vrijeme, Daniel Haman

Datum: 

petak, 28 travnja, 2017 -
09:30 - 15:00

Vrsta događaja: 

Poster

Publika: 

5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
OP
ST

Sažetak: 

Lov je, ako ne prva, onda svakako jedna od najstarijih čovjekovih djelatnosti.  U najstarija vremena lov je bio slobodan od svake zakonske regulative, no, postupno kako se čovjekov društveni život razvija, sve više ljudskih djelatnosti, pa tako i lov, postaje regulirano pravnim normama.  Ove norme su, naravno, prvotno običajnog prava, a potom i propisanog prava od strane vladara odnosno države.

Tako je bilo i s lovom. Postupno se uviđalo da bavljenje lovom donosi i znatnu korist iskorištavanjem ulovljene divljači u prehrani, ali postupno lov postaje hobi i zabava vladara i plemenitaša. Upravo zato ovi potonji pokušavaju druge kategorije stanovništva ograničiti ili isključiti od bavljenja lovom.

U Hrvatskoj lov se počinje regulirati srednjovjekovnim statutima dalmatinskih gradova, a ukidanjem regalnog prava lova u drugoj polovini 19. stoljeća, lovno zakonodavstvo postaje postupno regulirano zakonima sličnima kao i danas.

Biografija: 

Daniel Haman, mag. iur., Poljoprivredni fakultet u Osijeku, daniel.haman@pfos.hr

Daniel Haman rođen je 24. travnja 1986. godine u Osijeku gdje završava osnovnu i srednju školu te Pravni fakultet, na kojem stječe akademski naziv - magistar prava. Tijekom studija dobitnik je brojnih nagrada i priznanja prvenstveno zbog svog znanstvenog djelovanja. Dobitnik je Rektorove nagrade te nekoliko stipendija. Na Pravnom fakultetu je dvije akademske godine bio angažiran i kao demonstrator na Katedri za pravno-povijesne znanosti. Do sada je izlagao na nekoliko skupova i konferencija u zemlji i inozemstvu, a objavio je i dvadesetak znanstvenih i stručnih radova s područja društvenih i humanističkih znanosti, što samostalno, što u suautorstvu s drugim kolegama. Zaposlen je na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku kao stručni suradnik za međunarodnu suradnju.