Razvoj traktora kroz povijest, Željko Barač, Josip Damjan

Datum: 

petak, 28 travnja, 2017 -
09:30 - 15:00

Vrsta događaja: 

Poster

Publika: 

predškolski i niži raz. OŠ
5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
ST

Sažetak: 

Osnovna energetska jedinica svakog poljoprivrednog gospodarstva je traktor. Nadalje, oni su strojevi bez kojih čovjek nebi mogao zamisliti obavljanje agrotehničkih zahvata. Isti su uvelike olakšali i pojednostavili agrotehničke zahvate. Izgled, namjena i tehnologija traktora kroz povijest značajno se promjenila i napredovala. Prvi traktori su napravljeni kako bi zamjenili životinjsku snagu ne gledajući na udobnost rukovatelja traktora dok današnji moderni traktori moraju zadovoljavati potrebe modernog čovjeka, a to uključuje udobnost, ekonomičnost, produktivnost i efikasnost. Moderni traktor danas posjeduje tehnologije poput GPS sustava koji omogućava precizan rad i maksimalne uštede u poljoprivredi.

Biografija: 

Željko Barač, mag. ing. agr., Poljoprivredni fakultet u Osijeku, zbarac@pfos.hr

Rođen sam 03. prosinca 1986. godine u Osijeku. Pohađao sam osnovnu školu u Dardi te srednju školu (Prometna škola) u Belom Manastir. Sveučilišni preddiplomski studij Poljoprivrede smjer Mehanizacija na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku upisao sam 2005. godine koji završavam 2010. godine. Po završetku navedenog studija zaposlio sam se na „Belje d.d.“ gdje sam obavio pripravnički rad, te nakon polaganja pripravničkog ispita postajem zamjenik voditelja mehanizacije. Godine 2011. u statusu izvanrednog studenta upisujem sveučilišni diplomski studij Poljoprivrede smjer Mehanizacija na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, koji završavam 2013. godine. Nakon završenog sveučilišnog diplomskog studija obavljam posao voditelja mehanizacije za Preciznu poljoprivredu tvrtke „Belje d.d.“ sve do konca srpnja 2014. godine. Od 01. rujna 2014. godine zaposlen sam se na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku na radnom mjestu asistent na Zavodu za poljoprivrednu tehniku – Katedra za motore, održavanje i eksploataciju. Godine 2015. upisujem poslijediplomski doktorski studij Poljoprivredne znanosti smjer Tehnički sustavi u poljoprivredi Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku koji trenutno i pohađam.

 

Josip Damjan, univ. bacc. ing. agr., Poljoprivredni fakultet u Osijeku, josip.damjan94@gmail.com

Rođen sam 31.03.1994. godine u Virovitici. Osnovnu školu sam pohađao u Zdencima, nakon završene osnovne škole upisujem srednju Poljoprivrednu školu u Donjem Miholjcu. Po završetku srednje škole upisujem Poljoprivredni fakultet u Osijeku preddiplomski studij smjer Mehanizacija. Isti završavam 2015. godine te upisujem Diplomski studij smjer Mehanizacija koji trenutno i pohađam.