Tangrami, voditeljica: Romina Macan

Datum: 

srijeda, 26 travnja, 2017 -
10:30 - 12:00

Vrsta događaja: 

Radionica

Publika: 

5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ

Sažetak: 

Tangram je jedna od najstarijih i najpoznatijih matematičkih slagalica. Orginalni tangram sastoji se od sedam standardnih dijelova, od kojih se slažu različite slike. Dva velika jednakokračna trokuta, jedan srednji i dva mala jednakokračna trokuta, jedan kvadrat i jedan paralelogram. Pravila igre koja se moraju poštivati: mora se upotrijebiti svih sedam dijelova, dijelovi se postavljaju jedan do drugoga, te se ne smiju preklapati i po potrebi se mogu preokrenuti na drugu stranu. Matematičke sadržaje možemo približiti svakome kroz igru. Matematičkom igrom potičemo timski rad i komunikaciju među sudionicima, razvijamo maštu, kreativnost, darovitost, samopouzdanje, itd. Radionica je zamišljena da posjetiocima približi matematiku kroz igru. Pokaže kako rješavanje teških zadataka može postati zanimljivo i jednostavno.

Biografija: 

Romina Macan diplomirala je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu – Matematički odjel, Poslovna i financijska matematika, Sveučilišta u Zagrebu 2009. godine. Radi u I. tehničkoj školi Tesla, Zagreb kao nastavnik matematike.