Povijesni vremeplov zaštićenih prostora, Terezija Šperanda, Nada Parađiković, Monika Tkalec, Jasna Kraljičak, Tomislav Vinković

Datum: 

petak, 28 travnja, 2017 -
09:30 - 15:00

Vrsta događaja: 

Poster

Publika: 

5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
OP
ST

Sažetak: 

Razvoj zaštićenih prostora kroz povijest.

Biografija: 

Terezija Šperanda

Rođena 22.5.1989. godine u Zagrebu. Završila je srednju Poljoprivrednu i veterinarsku školu u Osijeku. 2008.godine upisuje studij Voćarstva, vinogradarstva i vinarstva na Veleučilištu u Požegi. Trenutno pohađa 2.godinu diplomskog studija Povrćarstvo i cvjećarstvo na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku.

e- mail: tsperanda358@hotmail.com

 

prof.dr.sc. Nada Parađiković

Nada Parađiković rođena 30.4.1952. godine u Osijeku. U lipnju 1976. godine stječe akademski naziv Diplomirani inženjer poljoprivrede za ratarstvo na Poljoprivredno-prehrambeno tehnološkom fakultetu u Osijeku. U prosincu 1983. stječe akademski naziv Magistra znanosti, a u srpnju 1993. Doktora znanosti na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Danas je redoviti profesoru u trajnom zvanju na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku.

E-mail: nparadj@pfos.hr

 

Dr.sc. Monika Tkalec, Poljoprivredni fakultet u Osijeku

Monika Tkalec rođena 12. prosinca 1986. godine u Osijeku. U listopadu 2008. godine stječe akademski naziv sveučilišna prvostupnica (baccalaurea), inženjerka poljoprivrede (univ. bacc. agr.), a u ožujku 2011. stječe akademski naziv magistra inženjerka poljoprivrede (mag. ing. agr.). U rujnu 2011. godine primljena je na radno mjesto znanstvene novakinje u suradničkom zvanju asistentice na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. U veljači 2017. stječe akademski naziv  doktora znanosti na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku.

E-mail: monikat@pfos.hr

 

Jasna Kraljičak, mag.ing.agr. Poljoprivredni fakultet Osijek,

Jasna Kraljičak rođena 30.10.1973. godine u Sremskoj Mitrovici. U rujnu 2011. stječe akademski naziv magistra inženjerka poljoprivrede (mag. ing. agr.). Od 2010. godine zapaoslena na poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Polaznica poslijediplomskog doktorskog studija biotehničkih znanosti, smjera Ukrasno bilje na Agronomskom fakultetu u Zagrebu.

e-mail: jasna.kraljicak@pfos.hr

 

doc.dr.sc. Tomislav Vinković rođen 15.7.1980. godine u Osijeku. U srpnju 2006. godinestječe akademski naziv Diplomirani inženjer poljoprivrede Općeg  smjera na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. U studenom 2011. stječe akademski naziv Doktora znanosti na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Danas je docent  na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku.

e-mail: tvinković@pfos.hr