Vrijeme je za intervju s kestenjastim brašnarom, Pavo Lucić, Vedran Lederer,Vlatka Rozman, Anita Liška, Marija Ravlić, Domagoj Zimmer

Datum: 

petak, 28 travnja, 2017 -
09:30 - 15:00

Vrsta događaja: 

Poster

Publika: 

2.,3., i 4. raz. SŠ
ST

Sažetak: 

Kroz narativni intervju s kestenjastim brašnarom prikazati biologiju kestenjastog brašnara, vrijeme razmnožavanja te vrijeme i načini suzbijanja.

Biografija: 

Pavo Lucić, mag. ing. agr.

Asistent na Katedri za uskladištenje i tehnologije ratarskih proizvoda pri Zavodu za zaštitu bilja na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku; plucic@pfos.hr

http://www.pfos.hr/hr/kontakt/imenik/pavo-lucic-106/

Pavo Lucić, mag. ing. agr. rođen je 21. listopada 1987. u Vinkovcima. Akademski naziv magistar inženjer bilinogojstva, stekao je 06. srpnja 2011. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Zaposlen je od 01. lipnja 2013. godine na Katedri za uskladištenje i tehnologije ratarskih proizvoda pri Zavodu za zaštitu bilja na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Student je treće godine poslijediplomskog doktorskog studija poljoprivredne znanosti smjera Zaštita bilja.

 

Vedran Lederer

Student sveučilišnog preddiplomskog studija smjera Bilinogojstvo; lederer.vedran@pfos.hr

Vedran Lederer, rođen 08.studenoga 1995. u Osijeku, student je treće godine preddiplomskog sveučilišnog studija smjera Bilinogojstvo na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Po završetku III. gimnazije u Osijeku, 2014. upisuje Poljoprivredni fakultet u Osijeku kao redovan student. Sudjeluje u radu Studentskog zbora Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, te je član Fakultetskog vijeća. U slobodno vrijeme radi studentski posao u agenciji MPG SouthEast Europe.

 

prof. dr. sc. Vlatka Rozman

Redovita profesorica na Katedri za uskladištenje i tehnologije ratarskih proizvoda pri Zavodu za zaštitu bilja na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku; vrozman@pfos.hr

http://www.pfos.hr/hr/kontakt/imenik/vlatka-rozman-101/

prof. dr. sc. Vlatka Rozman, rođena je 07. travnja 1967. u Osijeku, diplomirala 1991. godine, magistrirala 1999. godine te doktorirala 2003. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Od 1994. godine zaposlena na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, gdje trenutno radi u svojstvu redovite profesorice na Katedri za uskladištenje I tehnologiju ratarskih proizvoda pri Zavodu za zaštitu bilja. Od 2009. godine obnaša funkciju predsjednika Katedre za uskladištenje i tehnologije ratarskih proizvoda.

 

izv. prof. dr. sc. Anita Liška

Izvanredna profesorica na Katedri za uskladištenje i tehnologije ratarskih proizvoda pri Zavodu za zaštitu bilja na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku; aliska@pfos.hr

http://www.pfos.hr/hr/kontakt/imenik/anita-liska-105/

izv. prof. dr. sc. Anita Liška, rođena 13.09.1976. u Osijeku, diplomirala 2004. godine, te doktorirala 2011. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Od 2005. godine zaposlena na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, gdje trenutno radi u svojstvu izvanredne profesorice na Katedri za uskladištenje I tehnologiju ratarskih proizvoda pri Zavodu za zaštitu bilja.

 

dr. sc. Marija Ravlić

Poslijedoktorandica na Katedri za agrobotaniku i fitofarmaciju pri Zavodu za zaštitu bilja na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku; mravlic@pfos.hr

http://www.pfos.hr/hr/kontakt/imenik/marija-ravlic-99/

dr.sc. Marija Ravlić, rođena 22. ožujka 1986. u Sremskoj Mitrovici. Doktorirala je 04. prosinca 2015. i trenutno je zaposlena u suradničko zvanje poslijedoktorandice na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku.

 

Domagoj Zimmer, mag. ing. agr.

Asistent na Katedri za strojeve i uređaje u ratarstvu i vrtlarstvu pri Zavodu za mehanizaciju na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku; dzimmer@pfos.hr

http://www.pfos.hr/hr/kontakt/imenik/domagoj-zimmer-77/

Domagoj Zimmer, mag. ing. agr. rođen je 27. veljače 1987. godine u Osijeku. Elektrotehničku i prometnu školu također je završio u Osijeku, a 2013. godine diplomirao na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku i stekao akademski naziv mag.ing agr. Krajem 2013. godine zapošljava se na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku na katedri za strojeve i uređaje u ratarstvu i vrtlarstvu. Godine 2014. upisuje poslijediplomski znanstveni studij mehanizacije: Tehnički sustavi u poljoprivredi na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku.