Vrijeme transporta konja, Dajana Alberković, Maja Gregić

Datum: 

petak, 28 travnja, 2017 -
09:30 - 15:00

Vrsta događaja: 

Poster

Publika: 

5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
OP
ST

Sažetak: 

Dužina vremena transporta značajno utječe na organizam konja. Kako bi se utjecaj transporta na konja sveo na najmanji negativan stupanj potrebno je planirati vrijeme transporta. Dužinu trajanja transporta ne možemo se mijenjati, a kvalitetu transporta trebamo maksimalnu ugoditi konju. Transportno sredstvo mora se održavati u tehnički i higijenski ispravnom stanju, redovno se dezinficirati, a ventilacijski sustav mora funkcionirati besprijekorno. Konja trebamo zaštiti od vanjskog utjecaja i mogućih ozljeda tijekom transporta. Uvijek je bolje prema mjestu održavanja turnira krenuti ranije. Mladim i neiskusnim konjima treba vremena za odmor od stresnog putovanja prikolicom ili kamionom, ali i za prilagodbu novom okruženju. Zakoni Europske unije ograničavaju transport životinja na osam sati. Nekoliko sati prije utovara konj mora biti nahranjen i napojen, a tijekom prijevoza svakih tri sata potrebno je osigurati hranjenje životinje. Također, 24 sata prije utovara životinji je potrebno omogućiti odmor. Većina vlasnika koji imalo vode računa o svojim konjima poštuju pravila transporta, a transport pomno planiraju. Transport konja obuhvaća planiranje vremena prije, tijekom i nakon transporta do odredište. Tako se stres, ozljede i slične negativne situacije po konja svode na najmanju razinu, te se poveća vjerojatnost za dobar sportski rezultat na turniru.

Biografija: 

Dajana Alberković, ing. agr.

Diplomski studij, smjer Specijalna zootehnika, Poljoprivredni fakultet u Osijeku

Rođena je 27. ožujka 1993. godine u Zrenjaninu. Godine 2011. završava srednju Opću gimnaziju u Osijeku. Iste godine upisuje preddiplomski studij smjer zootehnika na Poljoprivrednom Fakultetu u Osijeku. Akademske godine 2015./2016. završila je preddiplomski studij smjera zootehnika i postala sveučilišna prvostupnica inženjerka agronomije. Godine 2016. upisuje diplomski studij smjera Specijalna zootehnika.

 

dr. sc. Maja Gregić

Poljoprivredni fakultet u Osijeku, P. Svačića 1d, Osijek, Hrvatska (mgregic@pfos.hr )

Rođena je 3. siječnja 1982. godine u Čakovcu. Osnovnu školi završila je u Sv. Martinu na Muri, srednju Veterinarsku školu završila je u Križevcima, a 3. ožujka 2008. godine diplomirala je na Sveučilišnom dodiplomskom studiju Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku te postala diplomirana inženjerka poljoprivrede smjera zootehnika. Radni odnos započela je 1. rujna 2008. godine u Vindiji u Varaždinu, a 1. prosinca 2008. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku kao asistentica na Katedri za govedarstvo i konjogojstvo. Doktorirala je 9. prosinca 2016. godine na Poljoprivrednom fakultete u Osijeku. http://www.pfos.hr/hr/kontakt/imenik/maja-gregic-90/