Vrijeme kao pokazatelj napretka obrade tla, Ivan Šarić, Domagoj Zimmer, Luka Šumanovac, Mladen Jurišić, Ranko Gantner, Mario Ronta,

Datum: 

petak, 28 travnja, 2017 -
09:30 - 15:00

Vrsta događaja: 

Poster

Publika: 

2.,3., i 4. raz. SŠ
ST

Sažetak: 

Kroz zanimljiv pristup prikazan je vremenski tijek i razvoj obrade tla u poljoprivredi, gdje se može uočiti prvi počeci u obradi zemlje pa sve do današnjih suvremenih strojeva u kojima je užitak provesti vrijeme.

Biografija: 

Ivan Šarić

Rođen je 25. lipnja 1994. godine u Osijeku. U gradu Osijeku je završio osnovnu školu 2009. godine te upisao Opću gimnaziju. Opću gimnaziju je završio polaganjem državne mature 2013. Odmah po završetku gimnazije upisuje Poljoprivredni fakultet u Osijeku, smjera mehanizacija. Kao redovni student nakon 3 godine preddiplomskog sveučilišnog studija obranio je svoj završni rad s ocjenom odličan. Iste godine, upisuje diplomski sveučilišni studij.

 

Domagoj Zimmer, mag. ing. agr.

Asistent na Katedri za strojeve i uređaje u ratarstvu i vrtlarstvu pri Zavodu za mehanizaciju na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku; dzimmer@pfos.hr

http://www.pfos.hr/hr/kontakt/imenik/domagoj-zimmer-77/

Domagoj Zimmer, mag. ing. agr. rođen je 27. veljače 1987. godine u Osijeku. Elektrotehničku i prometnu školu također je završio u Osijeku, a 2013. godine diplomirao na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku i stekao akademski naziv mag.ing agr. Krajem 2013. godine zapošljava se na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku na katedri za strojeve i uređaje u ratarstvu i vrtlarstvu. Godine 2014. upisuje poslijediplomski znanstveni studij mehanizacije: Tehnički sustavi u poljoprivredi na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku.

 

Prof. dr. sc. Luka Šumanovac

http://www.pfos.hr/hr/kontakt/imenik/luka-sumanovac-72/

Dr. sc. Luka Šumanovac, je rođen 7. listopada 1962. godine u Bošnjacima, gdje završava osnovnu školu. Srednjoškolsku naobrazbu stekao je u Srednjoškolskom centru Vladimir Nazor u Županji. Poljoprivredni fakultet (smjer poljoprivredna mehanizacija) završio je u siječnju 1987. godine u Osijeku-Vinkovci, a poslijediplomske studije (smjer “Mehanizacija u ratarstvu”) na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu 13. ožujka 1991. godine obranom magistarskog rada pod

naslovom "Analiza funkcioniranja i efekata rada sistema stalnih tragova u proizvodnji pšenice”.

 

Prof.dr.sc. Mladen Jurišić

http://www.pfos.hr/hr/kontakt/imenik/mladen-jurisic-73/

Mladen Jurišić rođen je 26. listopada 1961. Redoviti profesor u trajnom zvanju  od  31. 01. 2011. g. U prošlom sazivu Sabora RH bio je član Odbora za poljoprivredu.

Član nekoliko nadzornih odbora i upravnih vijeća vezanih za biljnu proizvodnju i primjenu GIS-a u poljoprivredi. Voditelj više istraživačkih projekata i suradnji; Primjena GIS tehnologije u uzgoju bilja - digitalne tematske karte; Izrada digitalnih priručnika (ekspertni sustav – WEB format) za uzgoj bilja kroz primjenu u održivom uzgoju  ratarskih, povrćarskih, ljekovitih i začinskih kultura na području Općina Bilje. Mentor u tri doktorske disertacije i komentor u jednom doktorskom radu.

Od 06. srpnja 1987. godine zaposlen kao pripravnik, tehnolog i kasnije upravitelj radne jedinice za ratarstvo u Poljoprivrednoj zadrugi Županja sve do 31. siječnja 1989. godine

 

prof.dr.sc. Ranko Gantner

http://www.pfos.hr/hr/kontakt/imenik/ranko-gantner-43/

Ranko je rođen 22. kolovoz 1974. u Osijeku. Diplomirao je 2000 . na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku  i stekao naziv inženjer poljoprivrede. Doktorirao je poljoprivredne znanosti  2011. na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Istraživački rad je Unaprijeđenje proizvodnje krmnog bilja, usklađivanje proizvodnje s resursima i potrebama

 

Mario Ronta, mag. ing. agr.

http://www.pfos.hr/hr/kontakt/imenik/mario-ronta-202/

Mario je rođen 21. veljače 1986. u Našicama, 2004. Završava osnovnu školu August Harambašić u Donjem Miholjcu dok Srednju školu u Donjem Miholjcu- Poljoprivredni tehničar – opći smjer 2004. 2013. postaje zaposlenik Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, suradnik u suradničkom zvanju asistent iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda, znanstvene grane stočarstvo na Katedri za hranidbu i fiziologiju domaćih životinja.