Pojam vremena u preciznoj poljoprivredi, Franjo Balog, Domagoj Zimmer, Luka Šumanovac, Mladen Jurišić, Ranko Gantner, Pavo Lucić

Datum: 

petak, 28 travnja, 2017 -
09:30 - 15:00

Vrsta događaja: 

Poster

Publika: 

2.,3., i 4. raz. SŠ
ST

Sažetak: 

Kroz zanimljiv i  edukativan način opisati današnje vrijeme i na koje načine utječe u poljoprivredi, kako mjerimo vrijeme i kako se današnji poljoprivrednici snalaze u vremenu.

Biografija: 

Franjo BalogStudent sveučilišnog preddiplomskog studija smjera Mehanizacija;Rođen je 09.10.1995. u Zagrebu. U vremenu od 2002. – 2010. pohađao  OŠ Dragutina Tadijanovića u Vukovaru. Završio srednju  Ekonomsku školu u Vukovaru 2014.  te stekao zvanje Upravni referent. Trenutno student treće godine preddiplomskog studija smjera Mehanizacija na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku koji je upisao 2014. godine. Domagoj Zimmer, mag. ing. agr.Asistent na Katedri za strojeve i uređaje u ratarstvu i vrtlarstvu pri Zavodu za mehanizaciju na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku; dzimmer@pfos.hrhttp://www.pfos.hr/hr/kontakt/imenik/domagoj-zimmer-77/Domagoj Zimmer, mag. ing. agr. rođen je 27. veljače 1987. godine u Osijeku. Elektrotehničku i prometnu školu također je završio u Osijeku, a 2013. godine diplomirao na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku i stekao akademski naziv mag.ing agr. Krajem 2013. godine zapošljava se na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku na katedri za strojeve i uređaje u ratarstvu i vrtlarstvu. Godine 2014. upisuje poslijediplomski znanstveni studij mehanizacije: Tehnički sustavi u poljoprivredi na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Prof. dr. sc. Luka Šumanovachttp://www.pfos.hr/hr/kontakt/imenik/luka-sumanovac-72/ Dr. sc. Luka Šumanovac, je rođen 7. listopada 1962. godine u Bošnjacima, gdje završava osnovnu školu. Srednjoškolsku naobrazbu stekao je u Srednjoškolskom centru Vladimir Nazor u Županji. Poljoprivredni fakultet (smjer poljoprivredna mehanizacija) završio je u siječnju 1987. godine u Osijeku-Vinkovci, a poslijediplomske studije (smjer “Mehanizacija u ratarstvu”) na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu 13. ožujka 1991. godine obranom magistarskog rada pod naslovom "Analiza funkcioniranja i efekata rada sistema stalnih tragova u proizvodnji pšenice”. Prof.dr.sc. Mladen Jurišićhttp://www.pfos.hr/hr/kontakt/imenik/mladen-jurisic-73/Mladen Jurišić rođen je 26. listopada 1961. Redoviti profesor u trajnom zvanju  od  31. 01. 2011. g. U prošlom sazivu Sabora RH bio je član Odbora za poljoprivredu.Član nekoliko nadzornih odbora i upravnih vijeća vezanih za biljnu proizvodnju i primjenu GIS-a u poljoprivredi. Voditelj više istraživačkih projekata i suradnji; Primjena GIS tehnologije u uzgoju bilja - digitalne tematske karte; Izrada digitalnih priručnika (ekspertni sustav – WEB format) za uzgoj bilja kroz primjenu u održivom uzgoju  ratarskih, povrćarskih, ljekovitih i začinskih kultura na području Općina Bilje. Mentor u tri doktorske disertacije i komentor u jednom doktorskom radu.Od 06. srpnja 1987. godine zaposlen kao pripravnik, tehnolog i kasnije upravitelj radne jedinice za ratarstvo u Poljoprivrednoj zadruzi Županja sve do 31. siječnja 1989. godine  doc.dr.sc. Ranko Gantnerhttp://www.pfos.hr/hr/kontakt/imenik/ranko-gantner-43/ Ranko je rođen 22. kolovoz 1974. u Osijeku. Diplomirao je 2000 . na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku  i stekao naziv inženjer poljoprivrede. Doktorirao je poljoprivredne znanosti  2011. na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Istraživački rad je Unaprijeđenje proizvodnje krmnog bilja, usklađivanje proizvodnje s resursima i potrebama Pavo Lucić, mag. ing. agr.Asistent na Katedri za uskladištenje i tehnologije ratarskih proizvoda pri Zavodu za zaštitu bilja na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku; plucic@pfos.hrhttp://www.pfos.hr/hr/kontakt/imenik/pavo-lucic-106/Pavo Lucić, mag. ing. agr. rođen je 21. listopada 1987. u Vinkovcima. Akademski naziv magistar inženjer bilinogojstva, stekao je 06. srpnja 2011. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Zaposlen je od 01. lipnja 2013. godine na Katedri za uskladištenje i tehnologije ratarskih proizvoda pri Zavodu za zaštitu bilja na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Student je treće godine poslijediplomskog doktorskog studija poljoprivredne znanosti smjera Zaštita bilja.