Novo vrijeme marketinga, Ružica Lončarić, Sanja Jelić

Datum: 

petak, 28 travnja, 2017 -
09:30 - 15:00

Vrsta događaja: 

Poster

Publika: 

5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
OP
ST

Sažetak: 

Svrha izložbe postera je na zabavan i edukativan način upoznati posjetitelje s promjenama koji su se dogodile u marketingu poljoprivrednih proizvoda. Poster će prikazati na koji način vrijeme i tehnologija utječu na marketing, najznačajnije kanale distribucije i komunikacije ekoloških proizvoda u Hrvatskoj i svijetu. Te imaju li društvene mreže utjecaj na promociju ekoloških proizvoda.

Biografija: 

Prof.dr.sc. Ružica Lončarić, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, rloncaric@pfos.hr

Ružica Lončarić, rođena je 29.10.1970. u Osijeku. Zaposlena je na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku od 15. veljače 1997. u svojstvo znanstvenog novaka. U suradničko zvanje asistent na predmetu Tržište poljoprivrednih proizvoda izabrana je u prosincu iste godine. Od primjene Bolonjskog sustava provođenja nastave, sudjeluje u izvođenju nastave na znanstvenom i stručnom preddiplomskom studiju na modulima agroekonomske grupe predmeta. Ružica Lončarić također sudjeluje u izvođenju nastave na poslijediplomskom specijalističkom studiju matičnog fakulteta Upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom, na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Održiva i ekološka poljoprivreda Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima te na doktorskom studiju Agroekonomika. Trenutno obnaša funkciju predstojnice Zavoda za agroekonomiku. Od 2012.-2014. godine obavljala je dužnost predsjednice Hrvatskog agroekonomskog društva. Od 2010. godine glavna je urednica časopisa Agroeconomia Croatica. Kao autor i koautor objavila je 70-tak znanstvenih radova, te je sudjelovala u radu nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih projekata. Znanstvena i stručna orijentacija je u području tržišta, marketinga i međunarodnih tržišnih odnosa.

 

Sanja Jelić, mag.ing.agr., Poljoprivredni fakultet u Osijeku, sajelic@pfos.hr

Sanja Jelić rođena je 11. siječnja 1989. godine u Osijeku gdje je završila osnovno i srednje školovanje. Na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, 2011. godine, završava preddiplomski sveučilišni studij smjera „Agroekonomika“ na temu „Tehnološki i ekonomski pokazatelji u tovu junadi“. Diplomirala je na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, na smjeru „Agroekonomika“ 2013. godine na temu „Menadžment proizvodnje tovne junadi simental i hereford pasmine“, te na smjeru „Biljna proizvodnja“ 2015. godine na temu „Utjecaj gustoće sjetve na porast, prinos i kvalitetu korijena šećerne repe u 2014. godini“. Od 2017. godine je zaposlena na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku na mjestu asistenta na Zavodu za agroekonomiku.