Vrijeme košnje, sušenja i spremanja sijena, Maja Mečeri, Dorothea Pimpi-Steiner, Sheron Pimpi-Steiner, Ivana Živković, Ivana Klarić

Datum: 

petak, 28 travnja, 2017 -
09:30 - 15:00

Vrsta događaja: 

Poster

Publika: 

5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
OP
ST

Sažetak: 

Kako bi zelenu masu koristili u hranidbi životinja i u zimskim mjesecima, tada je istu potrebno prethodno konzervirati, odnosno, dovesti biljku u određeno stanje, pri kojem će se sačuvati hranjiva i higijenska vrijednost krmiva kroz dulje vrijeme. Jedan od načina konzerviranja zelene mase je sušenje. Ovim posterom želimo pojasniti što je sijeno, za što ono služi, kako se priprema sijeno od zelene mase te koliko je vremena potrebno za njegovo sušenje. Nadalje želimo prikazati koje su mogućnosti i načini njegova spremanja. Zatim želimo ponešto reći o tome gdje se sijeno sprema odnosno skladišti te za koje vrste i kategorije životinja će biti kao takvo dalje korišteno u njihovoj hranidbi.

Biografija: 

Maja Mečeri, studentica

Poljoprivredni fakultet u Osijeku

e-mail: maja.nagy@hotmail.com

Maja Mečeri rođena je 21.9.1995. godine u Osijeku. Završila je srednju školu Ruđer Bošković u Osijeku, smjer ekološki tehničar. Nakon završetka srednje škole upisuje preddiplomski stručni studij Zootehnike na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Trenutno je studentica na drugoj godini.  

 

Dorothea Pimpi-Steiner, studentica

Poljoprivredni fakultet u Osijeku

e-mail: steiner.dorothea@gmail.com

Dorothea Pimpi-Steiner rođena je 7.6.1996. godine u Osijeku. Završila je srednju Jezičnu gimnaziju u Osijeku. Nakon završetka srednje škole upisuje preddiplomski stručni studij Zootehnike na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Trenutno je studentica na drugoj godini.

 

Sheron Pimpi-Steiner, asistentica

Umjetnička akademija u Osijeku

e-mail: s.p.steiner6@gmail.com

Sheron Pimpi-Steiner rođena je 1990. godine u Osijeku. Diplomirala je Likovnu kulturu na Umjetničkoj akademiji u Osijeku 2015. godine s temom praktičnog dijela diplomskog rada „Lutka u odgoju i obrazovanju: Znameniti Osječani“. Tijekom i nakon studija izlagala je na nekoliko skupnih izložbi te sudjelovala u akademskim projektima. Ostvarila je više kazališnih projekata u vidu scenografije, kostimografije i lutkarske tehnologije. Zaposlena je na Umjetničkoj akademiji u Osijeku od 2016. godine u zvanju asistenta na kolegijima: Oblikovanje i tehnologija lutke, Scenski prostor i Oblikovanje karaktera lutke. 

 

Ivana Živković, asistentica

Umjetnička akademija u Osijeku

e-mail: zivkovicivana4@gmail.com

Ivana Živković rođena je 1988. godine u Vinkovcima. Diplomirala je Likovnu kulturu na Umjetničkoj akademiji u Osijeku 2012. godine s temom praktičnog dijela diplomskog rada: scenografija i kostimografija za predstavu „Trenk cabaret“. Tijekom i nakon studija studija izlagala je na nekoliko skupnih izložbi te sudjelovala u akademskim projektima. Ostvarila je više kazališnih projekata u vidu scenografije, kostimografije i lutkarske tehnologije. Zaposlena je u Školi primijenjene umjetnosti i dizajna u Osijeku od 2013. godine, te je od iste godine u naslovnom suradničkom zvanju asistenta na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, na kolegijima: Kazališno oblikovanje-scenski prostor, Kazališno oblikovanje-lutke i Vizualno kazalište.

 

dr.sc. Ivana Klarić, poslijedoktorand

Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Zavod za stočarstvo

e-mail: iklaric@pfos.hr

Ivana Klarić, rođena je 9.10.1980. u Osijeku. Osnovnu školu i prirodoslovno-matematičku gimnaziju završila je u Osijeku gdje je 1999. godine upisala diplomski studij na Poljoprivrednom fakultetu, smjer Zootehnika. Od  2008. godine zaposlena je kao znanstvena novakinja – asistentica na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku – Zavodu za stočarstvo, pri Katedri za hranidbu, anatomiju i fiziologiju domaćih životinja gdje je 2014. godine obranila svoj doktorski rad, te je trenutno u zvanju poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda i znanstvene grane hranidba domaćih životinja, a od 2015. godine je u znanstvenom zvanju znanstvenog suradnika.