Neva Slani: Matematički dokaz u računarstvu

Datum: 

petak, 28 travnja, 2017 - 10:00

Vrsta događaja: 

Predavanje

Sažetak: 

Matematički dokaz esencijalni je element matematike, koja često izjednačava dokazano i istinito. U eri digitalnih komunikacija i transakcija važnost elegantnog i efikasnog dokazivanja "bježi" iz okvira matematičkog igranja i postaje potreba. U predavanju se daje povijesni pregled matematičkog dokazivanja i razmišljanja o mogućnostima njegove automatizacije. Iznosi se i uvid u formalne metode u računarstvu te pogled u današnje dosege u području automatiziranog i poluautomatiziranog dokazivanja.

Biografija: 

Neva Slani diplomirala je 1999. matematiku i informatiku na Sveučilištu u Rijeci, a doktorirala na Matematičkom odjelu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2009. godine. Od 2013. godine zaposlena je na Sveučilištu u Puli, danas Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti.