Neva Slani: Kalendari

Datum: 

utorak, 25 travnja, 2017 - 13:00

Vrsta događaja: 

Predavanje

Sažetak: 

Predavanja studenata na temu kalendara.

Biografija: 

Neva Slani diplomirala je 1999. matematiku i informatiku na Sveučilištu u Rijeci, a doktorirala na Matematičkom odjelu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2009. godine. Od 2013. godine zaposlena je na Sveučilištu u Puli, danas Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti.