Neva Slani: Kalendari i čovjekova era

Datum: 

srijeda, 26 travnja, 2017 - 10:00

Vrsta događaja: 

Predavanje

Sažetak: 

U prvom dijelu predavanja iznijet će se pregled pojave kalendara kroz povijest s naglaskom na one koji su i danas u uporabi. Na vremenskoj lenti, kalendarski utemeljenoj na interesantnom prijedlogu italo-američkog znanstvenika Cesarea Emiliania, istaknut će se potom razna zanimljiva čovjekova dostignuća.

Biografija: 

Neva Slani diplomirala je 1999. matematiku i informatiku na Sveučilištu u Rijeci, a doktorirala na Matematičkom odjelu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2009. godine. Od 2013. godine zaposlena je na Sveučilištu u Puli, danas Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti.