Vedran Tatarević: Vremenska komponenta GIS-a

Datum: 

ponedjeljak, 24 travnja, 2017 - 13:00

Vrsta događaja: 

Predavanje

Sažetak: 

Geoinformacijski sustavi sadrže prostorne podatke dobivene metodama geodetske izmjere, no sve se više koristi i vremenska komponenta prostornih podataka. Na taj način podaci se mogu komparirati kod ponavljanih mjerenja i daljinskih istraživanja. Vremenska analiza prostora daje nam nove informacije kako se prostor razvija kroz vrijeme te način predviđanja budućih događaja.

Biografija: 

Vedran Tatarević rođen je 1985. u Koprivnici gdje je i završio Gimnaziju. Diplomirao je 2009. g. na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te stekao zvanje diplomiranoga inženjera geodezije. Od 2010. godine zaposlen je u Tehničkoj školi Pula na mjestu nastavnika geodetske grupe predmeta.