Raspored - Zadar

četvrtak, 27. travnja 2017

OŠ Bartula Kašića, Zadar, Bribirski prilaz 2, OŠ Šime Budinića, Zadar, Put Šimunova 4
Vrsta događaja Datum Publika Naziv
Izložba 27.04.2017 - 08:00
 • 5. i 6. raz. OŠ
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
 • OP
Izložba Fizika u vremenu, Ana Lipošćak, Vedrana Kasalo
Gradska knjižnica Zadar - Ogranak Arbanasi. Ul. V. Zmajevića 12a
Vrsta događaja Datum Naziv
Izložba 27.04.2017 -
08:00 - 19:30
Meteorološka stanica u jaslicama, Jelena Tomić
OŠ Stjepana Radića, Bibinje, Gumla 3, 23205 Bibinje
Vrsta događaja Datum Publika Naziv
Izložba 27.04.2017 -
08:00 - 15:00
 • 5. i 6. raz. OŠ
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
Vrijeme, Miljana Ćavar Radić, Jasminka Adžić Sikirić
27.04.2017 - 13:45 Izrada lente vremena, Anđelko Zebić, Ivana Vršćak, Ana Frleta
Predavanje / Radionica / Prezentacija / Izložba 27.04.2017 -
15:00 - 17:00
 • 5. i 6. raz. OŠ
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
Vrijeme svuda oko nas, Antonia Budanko Brkić
Radionica 27.04.2017 -
15:00 - 17:00
 • 5. i 6. raz. OŠ
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
Izrada satova, Marina Jelić
Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića, Zadar, Perivoj Vladimira Nazora 3/3
Vrsta događaja Datum Publika Naziv
Radionica 27.04.2017 -
09:00 - 10:00
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
Možemo li na području Zadra uzgajati egzotično voće, Kristijan Franin
Školjkica, Franje Fanceva 81
Vrsta događaja Datum Publika Naziv
Kreativna radionica 27.04.2017 -
09:00 - 11:00
 • predškolski i niži raz. OŠ
Osjećaji, igra i učenje kroz vrijeme (kronološko i meteorološko), Matilda Karamatić Brčić, Rozana Petani. Daliborka Luketić. Bernarda Palić. Višnja Perin
Gimnazija Franje Petrića, Zadar, Obala kneza Trpimira 26
Sveučilište u Zadru, Laboratorij za eno-pedološke analize, Petra Kasandrića 6
Vrsta događaja Datum Publika Naziv
Radionica / Prezentacija 27.04.2017 -
10:00 - 14:00
 • 5. i 6. raz. OŠ
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
Od sjemenke do ploda (razvoj biljaka), Jelena Lončar, Marina Pavlović, Hrvoje Grancarić
OŠ Šime Budinića, Zadar, Put Šimunova 4
Vrsta događaja Datum Publika Naziv
Radionica 27.04.2017 -
11:00 - 13:00
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
Ribe kroz vrijeme, Dubravko Pejdo. Melita Mokos
Radionica 27.04.2017 -
13:10 - 14:00
 • 5. i 6. raz. OŠ
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
Vrijeme i njegov jezični izraz, Anita Pavić Pintarić, Viktorija Capek, Matej Požarina, Ana Stanković, Mirijam Katić, Lucija Žinić, Marija Veselčić, Josip Ursić, Luka Planinić, Mirna Miščin, Andrijana Čarapina, Tomislav Nebes
OŠ Valentina Klarina, Preko, Otok Ugljan, Cesta hrvatskih branitelja 39H
Vrsta događaja Datum Publika Naziv
Predavanje / Radionica 27.04.2017 -
12:00 - 14:00
 • 5. i 6. raz. OŠ
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
Cijepljenje masline, Šime Marcelić
OŠ Petra Preradovića, Zadar, Trg Petra Preradovića 1
Vrsta događaja Datum Publika Naziv
Otvaranje izložbe 27.04.2017 -
12:00 - 12:30
 • 5. i 6. raz. OŠ
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
Veliki i mali razvojni ciklus voćaka, Mia Brkljača
Gradska plaža Karma, Armanasi
Vrsta događaja Datum Publika Naziv
Akcija čišćenja / Radionica 27.04.2017 -
13:00 - 15:00
 • 5. i 6. raz. OŠ
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
Čišćenje gradske plaže Karma, Andrea Blašković
Sveučilište u Zadru, Odjel za informacijske znanosti, Ulica dr. Franje Tuđmana 24 i
Vrsta događaja Datum Naziv
Predavanje / Prezentacija / Izložba 27.04.2017 -
14:00 - 16:00
Paradoks blizanaca i izdavaštvo: kako možemo usporiti vrijeme?, Jadranka Stojanovski, Nikolina Peša Pavlović
Dječji vrtić Orkulice, Sali 1, Sali
Vrsta događaja Datum Naziv
27.04.2017 - 14:00 Kako vrijeme utječe na biljke, Kristijan Franin
Sveučilište u Zadru, Odjel za nastavničke studije u Gospiću, dr. Ante Starčevića 12, Gospić
Vrsta događaja Datum Naziv
27.04.2017 - 15:00 Svevremenost basne, Sanja Vrcić-Mataija, Vesna Grahovac-Pražić
OŠ Krune Krstića, Zadar, Trg Gospe Loretske 3
Vrsta događaja Datum Naziv
27.04.2017 - 17:00 Kako more oblikuje kamen?, Andrea Blašković
27.04.2017 - 19:00 Od krupnog plastičnog otpada do mikroplastike, Andrea Blašković
Sveučilište u Zadru. Odjel za talijanistiku, Obala kralja Petra Krešimira IV, 2
Vrsta događaja Datum Naziv
Radionica / Prezentacija 27.04.2017 -
18:00 - 19:30
In tempo, Marijana Fabijanić
Gradska knjižnica Zadar - MMD, Stjepana Radića 11B
Vrsta događaja Datum Naziv
27.04.2017 - 19:00 Fizika u vremenu, Vedrana Kasalo, Ana Lipošćak, Centar izvrsnosti za fiziku Grada Zadra
27.04.2017 - 21:00 Od atmosfere do središta Zemlje, Dinko Marin, Zrinka Klarin, Ivana Maruna, Josipa Zanki
Sveučilišna knjižnica, ogranak Novi kampus, Ulica Dr. Franje Tuđmana 41 i
Vrsta događaja Datum Naziv
Predavanje / Radionica 27.04.2017 - 19:30 Fenomen transcediranja - možemo li zaustaviti vrijeme?, Mladen Antišin
Gradska knjižnica Zadar - Ogranak Bili brig, Put Pudarice 15
Vrsta događaja Datum Naziv
27.04.2017 - 20:30 „Tajanstvena veza kemije i vremena“ – radionica, Andreja Kakša