Raspored - Zadar

ponedjeljak, 24. travnja 2017

OŠ Bartula Kašića, Zadar, Bribirski prilaz 2, OŠ Šime Budinića, Zadar, Put Šimunova 4
Vrsta događaja Datum Publika Naziv
Izložba 24.04.2017 - 08:00
  • 5. i 6. raz. OŠ
  • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
  • OP
Izložba Fizika u vremenu, Ana Lipošćak, Vedrana Kasalo
OŠ Stjepana Radića, Bibinje, Gumla 3, 23205 Bibinje
Vrsta događaja Datum Publika Naziv
Radionica 24.04.2017 -
08:00 - 10:00
  • 5. i 6. raz. OŠ
  • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
Sunce, Jordana Sikirić, Jasna Kevrić, Bernardica Šindija
Radionica 24.04.2017 -
11:45 - 13:20
  • 5. i 6. raz. OŠ
  • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
Weather, time, tense, Nina Lonić
Gradska knjižnica Zadar - Ogranak Arbanasi. Ul. V. Zmajevića 12a
Vrsta događaja Datum Naziv
Izložba 24.04.2017 -
08:00 - 19:30
Meteorološka stanica u jaslicama, Jelena Tomić
Dječji vrtić Radost, Ul. Đure Sudete 7
Vrsta događaja Datum Naziv
Radionica / Prezentacija / Izložba 24.04.2017 -
09:00 - 11:00
O vremenu, kreativno i inovativno, Daliborka Luketić, Matilda Karamatić Brčić, Rozana Petani
OŠ Stanovi, Zadar, Ulica Rine Aras 3
OŠ Bartula Kašića, Zadar, Bribirski prilaz 2
Vrsta događaja Datum Publika Naziv
Predavanje / Radionica 24.04.2017 -
18:00 - 19:30
  • 5. i 6. raz. OŠ
  • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
Izrada LED binarnog sata, Vlatka Ignac
Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti, Ulica dr. Franje Tuđmana 24 i
Vrsta događaja Datum Naziv
Radionica 24.04.2017 -
18:00 - 19:30
À l'heure, vana Lozo
Sveučilišna knjižnica, ogranak Novi kampus, Ulica Dr. Franje Tuđmana 41 i