Raspored - Vukovar

četvrtak, 27. travnja 2017

Hrvatski dom Vukovar, J.J.Strossmayera 20, pp 70, Vukovar
Vrsta događaja Datum Publika Naziv
Predavanje 27.04.2017 -
11:00 - 11:30
  • 2.,3., i 4. raz. SŠ
  • OP
  • ST
Vrijeme je za vodu, Marija Nujić, Mirna Habuda-Stanić
Predavanje 27.04.2017 -
11:30 - 12:00
  • 2.,3., i 4. raz. SŠ
  • OP
  • ST
Vino kroz vrijeme, Ivana Ivić
Predavanje 27.04.2017 -
12:00 - 12:30
  • 2.,3., i 4. raz. SŠ
  • ST
Posljednji univerzalni zajednički predak, Dijana Podravac
Predavanje 27.04.2017 -
12:30 - 13:00
  • 2.,3., i 4. raz. SŠ
Vrijeme kao višeznačni parametar koji se koristiti jednostavno, a uz puno znanja njime moćno upravlja, Jovica Hardi
Radionica 27.04.2017 -
13:15 - 14:00
  • 2.,3., i 4. raz. SŠ
Stanja tvari i vremenske prilike, Gordana Šelo, Goran Miljić, Toma Tadić, Marta Ostojčić, Ivona Bunjik, Vanja Beronja, Luka Krijan, Mirela Matovina, Iva Grgić, Antonela Galić