Raspored - Split

petak, 28. travnja 2017

Obrtna tehnička škola, Plančićeva 1
Vrsta događaja Datum Publika Naziv
Izložba 28.04.2017 -
08:00 - 19:00
 • 5. i 6. raz. OŠ
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
Sat – čuvar vremena; Marija Jurišić Šarlija, Ana Paradžik, Manuela Brnčić Dadić
Dvorana Kineziološkog fakulteta u Splitu, Teslina 6
Vrsta događaja Datum Publika Naziv
Radionica 28.04.2017 -
10:00 - 12:00
 • predškolski i niži raz. OŠ
Sekunde su važne; Ana Kezić, Sunčica Delaš Kalinski, Nina Ivančić i dječji vrtić Mandalina
Pomorski fakultet u Splitu, Zgrada tri fakulteta, Ruđera Boškovića 37 (sjeverni ulaz)
Vrsta događaja Datum Naziv
Prezentacija 28.04.2017 -
10:00 - 15:00
Vrijeme i novac; Domagoja Buljan Barbača
Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, Zgrada tri fakulteta, Ruđera Boškovića 33 (južni ulaz)
Vrsta događaja Datum Publika Naziv
Pokusi 28.04.2017 -
10:00 - 13:00
 • 5. i 6. raz. OŠ
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
Kako smo mjerili i kako mjerimo vrijeme; Ivica Aviani, Ante Bilušić, Željana Bonačić-Lošić, Tonći Čakarić, Lucija Krce, Ljerka Vilibić, Larisa Zoranić i studenti fizike
Prirodoslovni muzej i zoološki vrt grada Splita, Poljana kneza Trpimira 3
Vrsta događaja Datum Naziv
Predavanje 28.04.2017 -
10:45 - 11:30
Prognoza - pretežno vedro!; Lucija Šimić
Kemijsko-tehnološki fakultet, Zgrada tri fakulteta, Ruđera Boškovića 35 (istočni ulaz)
Vrsta događaja Datum Naziv
Izložba 28.04.2017 -
11:00 - 20:00
Matematika i haiku – trenutak zagrljaja; Branka Gotovac
Galerija umjetnina, Ulica kralja Tomislava 15
Vrsta događaja Datum Naziv
Stručno vođenje 28.04.2017 -
12:00 - 13:00
Stručno vođenje po Galeriji umjetnina. Obavezna najava, kontakt: Marija Stipišić Vuković, marija.stipisic-vukovic@galum.hr. Max. 10 osoba / grupa.
IKP - Institut kineziologije i sporta, Osječka 11 (Dvorana Gripe)
Vrsta događaja Datum Publika Naziv
Radionica 28.04.2017 -
12:00 - 15:00
 • predškolski i niži raz. OŠ
 • 5. i 6. raz. OŠ
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
 • S4
Mjerenja vremena fotoćelijom i štopericom; Danijela Kuna, Goran Kuvačić, Ante Rađa, Daria Bilić, Tea Bešlija, Biljana Kuzmanić, Luka Pezelj , Nina Ivančić
Radionica 28.04.2017 -
12:00 - 15:00
 • predškolski i niži raz. OŠ
 • 5. i 6. raz. OŠ
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
 • S4
Antropometrijska mjerenja i izračun somatotipa; Danijela Kuna, Goran Kuvačić, Ante Rađa, Daria Bilić, Tea Bešlija, Biljana Kuzmanić, Luka Pezelj , Nina Ivančić
Radionica 28.04.2017 -
12:00 - 15:00
 • predškolski i niži raz. OŠ
 • 5. i 6. raz. OŠ
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
 • S4
Mjerenje volumena i kapaciteta pluća (Spirometrija); Danijela Kuna, Goran Kuvačić, Ante Rađa, Daria Bilić, Tea Bešlija, Biljana Kuzmanić, Luka Pezelj , Nina Ivančić
Radionica 28.04.2017 -
12:00 - 15:00
 • predškolski i niži raz. OŠ
 • 5. i 6. raz. OŠ
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
 • S4
Mjerenja skočnosti (Optojump); Danijela Kuna, Goran Kuvačić, Ante Rađa, Daria Bilić, Tea Bešlija, Biljana Kuzmanić, Luka Pezelj , Nina Ivančić
Radionica 28.04.2017 -
12:00 - 15:00
 • predškolski i niži raz. OŠ
 • 5. i 6. raz. OŠ
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
 • S4
Mjerenja jakosti (Dinamometar); Danijela Kuna, Goran Kuvačić, Ante Rađa, Daria Bilić, Tea Bešlija, Biljana Kuzmanić, Luka Pezelj , Nina Ivančić
Radionica 28.04.2017 -
12:00 - 15:00
 • predškolski i niži raz. OŠ
 • 5. i 6. raz. OŠ
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
 • S4
Mjerenja stastičke i dinamičke ravnoteže (Biodex); Danijela Kuna, Goran Kuvačić, Ante Rađa, Daria Bilić, Tea Bešlija, Biljana Kuzmanić, Luka Pezelj , Nina Ivančić
Radionica 28.04.2017 -
12:00 - 15:00
 • predškolski i niži raz. OŠ
 • 5. i 6. raz. OŠ
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
 • S4
Pregled stopala (Foot scan); Danijela Kuna, Goran Kuvačić, Ante Rađa, Daria Bilić, Tea Bešlija, Biljana Kuzmanić, Luka Pezelj , Nina Ivančić
Prezentacija 28.04.2017 -
12:00 - 15:00
Prezentacija projekata Fakulteta i znanstvene konferencije 2017; Mirjana Milić, Marko Erceg, Zoran Grgantov, Frane Žuvela, Saša Krastulović, Dražen Čular, Jelena Paušić, Sunčica Delaš Kalinski, Ana Kezić
Radionica 28.04.2017 -
12:00 - 15:00
 • predškolski i niži raz. OŠ
 • 5. i 6. raz. OŠ
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
 • S4
Veslanje na ergometru; Danijela Kuna, Goran Kuvačić, Ante Rađa, Daria Bilić, Tea Bešlija, Biljana Kuzmanić, Luka Pezelj , Nina Ivančić
Radionica 28.04.2017 -
12:00 - 15:00
 • predškolski i niži raz. OŠ
 • 5. i 6. raz. OŠ
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
 • S4
Mjerenja postotka mišićne mase, masne mase, nemasne mase i vode u tijelu (Tanita vaga); Danijela Kuna, Goran Kuvačić, Ante Rađa, Daria Bilić, Tea Bešlija, Biljana Kuzmanić, Luka Pezelj , Nina Ivančić
Medicinski fakultet u Splitu, Šoltanska 2
Vrsta događaja Datum Publika Naziv
Radionica 28.04.2017 -
12:00 - 14:00
 • predškolski i niži raz. OŠ
 • 5. i 6. raz. OŠ
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
Kemija u vremenu; Nikolina Režić Mužinić, Angela Mastelić, Vedrana Čikeš Čulić, Sandra Marijan, Marina Degoricija, Silvia Dužević, Marija Rafaela Plosnić, Nikolina Vučenović Obavezna najava, kontakt: Angela Mastelić, angela.mastelic@mefst.hr, tel.: +385 21 557 939.
Radionica 28.04.2017 -
16:00 - 18:00
 • predškolski i niži raz. OŠ
 • 5. i 6. raz. OŠ
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
Kemija u vremenu; Nikolina Režić Mužinić, Angela Mastelić, Vedrana Čikeš Čulić, Sandra Marijan, Marina Degoricija, Silvia Dužević, Marija Rafaela Plosnić, Nikolina Vučenović Obavezna najava, kontakt: Angela Mastelić, angela.mastelic@mefst.hr, tel.: +385 21 557 939.
Predavanje 28.04.2017 -
17:00 - 18:00
Starenje i um; Josip Melvan, Katja Galić
Predavanje 28.04.2017 -
18:30 - 19:15
Seasons of the Psyche; Marija Franka Marušić, Solveig Hansine Torgersen. Predavanje na engleskom jeziku.
Mediteranski institut za istraživanje života, Meštrovićevo šetalište 45
Vrsta događaja Datum Naziv
Predavanje / Radionica / Prezentacija 28.04.2017 -
13:00 - 17:00
Trag vremena; Marina Konta, Marina Rudan, Lara Romac, Svjetlana Cvjetan, Suzi Kliškinić, Davor Juretić, Irena Rajić, Jelena Ružić, Prosper Radonić, Ljiljana Jeličić, Sunčan Stilinović, Ana Vulin, Petra Udovičić, Darko Fras
Prirodoslovno-tehnička škola, Matice hrvatske 11 - Čitaonica
Vrsta događaja Datum Publika Naziv
Predavanje 28.04.2017 -
15:00 - 16:00
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
Fizika i meterologija; Fanica Barboša, Petra Granić, Anamarija Ujević, Marino Stupalo, Jure Vranić, Marin Kovač, Mateo Šerić, Robert Gadža, Ivan Pirić, Vitorio Travizi, Ante Šimić, Dominik Smajić, Iva Pezo, Luka Lozina
Sjeverni toranj Sveučilišne knjižnice, Ruđera Boškovića 31
Vrsta događaja Datum Naziv
Predavanje / Radionica / Prezentacija 28.04.2017 -
16:00 - 21:00
Došlo doba da se matematika proba na Festivalu znanosti; Antonela Czwyk Marić, Jurica Barišin, Emira Martinić, Marija Vrdoljak, Ante Toni Vrdoljak, Dobrila Gotovac, Ivana Maglica, Olga Nerlović, Zlata Bilić, Lahorka Havranek Bijuković
Odjel zdravstvenih studija, Zgrada tri fakulteta, Ruđera Boškovića 35 - 5. kat
Vrsta događaja Datum Naziv
28.04.2017 -
17:00 - 19:00
Mjerenje krvnog tlaka i glukoze u krvi, određivanje krvne grupe i razmatranje utjecaja vremenskih prilika i životne dobi na vrijednosti; Matea Šarić, Ante Buljubašić, Rahela Orlandini, Ante Topić, Damir Rožić, Nikolina-Petra Gnječ, Marija Miklaužić, Anita Anić, Dora Begović, Ana-Marija Barišić, Ivana Križić, Anita Ivanović, Ivana Bočina, Ivanka Mandurić, Nina Plazibat, Ivana Kljaković-Gašpić
Gradska knjižnica Marka Marulića, Ulica slobode 2
Vrsta događaja Datum Naziv
Prezentacija 28.04.2017 -
17:00 - 17:45
Dvi zime na dvi postaje; Tamara Banović, Ivica Štrbac, Martin Ante Rogošić, Marina Sovulj, Andrea Buškain, Jure Kovačević, Mate Kovačević, Marin Ginovski
Predavanje 28.04.2017 -
18:00 - 19:00
Kronologija vremena; Hrvoje Dodig
Predavanje 28.04.2017 -
19:00 - 20:00
(Ne)ukrotivo vrijeme; Zoran Ljubić
Kavana Lvxor, Peristil
Vrsta događaja Datum Naziv
Znanstveni kafić 28.04.2017 -
18:00 - 19:00
Zašto se korisno cijepiti?, Vesna Barišić
Zvjezdano selo Mosor, Sitno Gornje
Vrsta događaja Datum Naziv
Predavanje 28.04.2017 -
19:00 - 20:00
Vremenski uvjeti i opažačko vrijeme na teleskopima; Dijana Dominis Prester
Radionica
28.04.2017 - 20:00 - 29.04.2017 - 00:00
Astronomsko promatranje neba; Udruga Zvjezdano selo Mosor