Raspored - Split

četvrtak, 27. travnja 2017

Obrtna tehnička škola, Plančićeva 1
Vrsta događaja Datum Publika Naziv
Izložba 27.04.2017 -
08:00 - 19:00
 • 5. i 6. raz. OŠ
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
Sat – čuvar vremena; Marija Jurišić Šarlija, Ana Paradžik, Manuela Brnčić Dadić
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Ruđera Boškovića 32
Vrsta događaja Datum Publika Naziv
Izložba 27.04.2017 -
08:00 - 18:00
Vrijeme kronološki i meteorološki; Višnja Mach Orlić, Vanja Škrobica, Željka Milošević Paro
Smotra 27.04.2017 -
09:30 - 13:00
Budi i ti znanstvenik, smotra pokusa i istraživačkih radova učenika osnovnih i srednjih škola
Predavanje 27.04.2017 -
12:00 - 13:00
 • predškolski i niži raz. OŠ
 • 5. i 6. raz. OŠ
Da se smrzneš, Dunja Mazzocco Drvar Obavezna najava, kontakt: festivalznanosti.split@gmail.com.
Predavanje 27.04.2017 -
16:00 - 17:00
 • predškolski i niži raz. OŠ
 • 5. i 6. raz. OŠ
Da se smrzneš, Dunja Mazzocco Drvar Obavezna najava, kontakt: festivalznanosti.split@gmail.com.
Prirodoslovni muzej i zoološki vrt grada Splita, Poljana kneza Trpimira 3
Vrsta događaja Datum Naziv
Predavanje 27.04.2017 -
08:45 - 09:30
Besmrtna meduza; Fedra Dokoza, udruga Oceanus - Ena Žuljević, Karla Jelić, Matea Čavar, Toni Lakoš
Predavanje 27.04.2017 -
09:45 - 10:30
Morski psi u Jadranu; Fedra Dokoza, udruga Oceanus - Ena Žuljević, Karla Jelić, Matea Čavar, Toni Lakoš
Predavanje 27.04.2017 -
10:45 - 11:30
Proces globalnog zatopljenja; Fedra Dokoza, udruga Oceanus - Ena Žuljević, Karla Jelić, Matea Čavar, Toni Lakoš
Kemijsko-tehnološki fakultet, Zgrada tri fakulteta, Ruđera Boškovića 35 (istočni ulaz)
Vrsta događaja Datum Publika Naziv
27.04.2017 -
10:00 - 14:00
 • predškolski i niži raz. OŠ
 • 5. i 6. raz. OŠ
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
Obilazak Kemijsko-tehnološkog fakulteta; Lea Kukoč Modun. Obavezna najava, kontakt: Lea Kukoč Modun, kukoc@ktf-split.hr, tel.: +385 21329 463, mob.: +385 98 706 693.
Izložba 27.04.2017 -
11:00 - 20:00
Matematika i haiku – trenutak zagrljaja; Branka Gotovac
Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, Zgrada tri fakulteta, Ruđera Boškovića 33 (južni ulaz)
Vrsta događaja Datum Publika Naziv
Radionica 27.04.2017 -
10:00 - 13:00
 • 5. i 6. raz. OŠ
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
Biljke za sva vremena; Valerija Dunkić, Elma Vuko. Obavezna najava, kontakt: Valerija Dunkić, dunkic@pmfst.hr, Elma Vuko, elma@pmfst.hr.
Radionica 27.04.2017 -
12:00 - 13:30
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
Nasumičnost i strijela vremena; Viktor Cikojević, Krešimir Dželalija, Tomislav Primorac, Petar Stipanović, Leandra Vranješ Markić Obavezna najava, kontakt: Leandra Vranješ Markić, leandra@pmfst.hr, Petar Stipanović, pero@pmfst.hr. Max. 30 osoba.
Predavanje 27.04.2017 -
14:00 - 15:00
Vrijeme i klima; Darko Koračin
Predavanje 27.04.2017 -
15:00 - 16:00
Povijest evolucijske misli: prije i poslije Darwina; Filip Pošćić
Predavanje 27.04.2017 -
16:00 - 17:00
Kako neuroni kodiraju protok vremena; Damir Kovačić
Predavanje 27.04.2017 -
17:00 - 17:30
Termodinamičko vrijeme; Tomislav Primorac
Debata 27.04.2017 -
17:30 - 18:30
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
 • S4
Što je to vrijeme: Newton vs. Einstein; voditelji: Robert Turčinov, Franjo Sokolić
Sjeverni toranj Sveučilišne knjižnice, Ruđera Boškovića 31
Vrsta događaja Datum Publika Naziv
Radionica 27.04.2017 -
10:00 - 13:00
 • 5. i 6. raz. OŠ
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
Važnost zaštite i očuvanja mora; Jelena Nejašmić, Katarina Štulić, Antonija Kerum, Petra Kundid, Manda Papac, Manda Lončarić, Anamarija Paradinović, Marijana Batarelo, Roberta Frleta, Lovre Stanić, Patricija Plenča, Lucija Bačkov
Radionica 27.04.2017 -
16:10 - 17:00
 • predškolski i niži raz. OŠ
 • 5. i 6. raz. OŠ
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
Child in Time; Majana Engelbreht, Ivana Katavić
Radionica 27.04.2017 -
17:30 - 18:30
 • 5. i 6. raz. OŠ
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
Meteorološki pokusi; Miroslav Lelas, Magdalena Crmarić, Šime Dominik Samac, Pave Pilić, Marino Ninčević, Rade Popadić
Galerija umjetnina, Ulica kralja Tomislava 15
Vrsta događaja Datum Naziv
Stručno vođenje 27.04.2017 -
12:00 - 13:00
Stručno vođenje po Galeriji umjetnina. Obavezna najava, kontakt: Marija Stipišić Vuković, marija.stipisic-vukovic@galum.hr. Max. 10 osoba / grupa.
Mediteranski institut za istraživanje života, Meštrovićevo šetalište 45
Vrsta događaja Datum Naziv
Predavanje / Radionica / Prezentacija 27.04.2017 -
13:00 - 17:00
Trag vremena; Marina Konta, Marina Rudan, Lara Romac, Svjetlana Cvjetan, Suzi Kliškinić, Davor Juretić, Irena Rajić, Jelena Ružić, Prosper Radonić, Ljiljana Jeličić, Sunčan Stilinović, Ana Vulin, Petra Udovičić, Darko Fras
I. gimnazija, Teslina 10
Vrsta događaja Datum Publika Naziv
Izložba 27.04.2017 -
14:00 - 19:00
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
Vrijeme; Josipa Bilić i učenici
Predavanje 27.04.2017 -
15:30 - 16:30
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
Meteorološka stanica; Tina Franić i učenici. Obavezna najava, kontakt: Damira Ćupić, damira.cupic@vip.hr.
Predavanje 27.04.2017 -
16:30 - 17:30
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
Korak u budućnost; Damira Ćupić i učenici. Obavezna najava, kontakt: Damira Ćupić, damira.cupic@vip.hr.
Predavanje 27.04.2017 -
17:30 - 18:30
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
Izračunavanje vremena; Dobrila Gotovac Stipaničev i učenici. Obavezna najava, kontakt: Damira Ćupić, damira.cupic@vip.hr.
Osnovna škola Marjan, Gajeva 1
Vrsta događaja Datum Naziv
Radionica 27.04.2017 -
14:50 - 15:35
Edukativni školski sat o energetskoj učinkovitosti „Misli na sutra!“; Ana Jerkunica, Sandro Nižetić, Nikolina Bekavac, Ivana Bandalo, Lucia Radoš Grubor, Andrea Barić, Tomo Šundov
Zdravstvena škola, Šoltanska 15
Vrsta događaja Datum Publika Naziv
Prezentacija / Ostalo 27.04.2017 -
15:00 - 17:00
 • 5. i 6. raz. OŠ
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
Kristali – “robovi” vremena; Ines Paviškov
Odjel zdravstvenih studija, Zgrada tri fakulteta, Ruđera Boškovića 35 - 5. kat
Vrsta događaja Datum Naziv
27.04.2017 -
17:00 - 19:00
Mjerenje krvnog tlaka i glukoze u krvi, određivanje krvne grupe i razmatranje utjecaja vremenskih prilika i životne dobi na vrijednosti; Matea Šarić, Ante Buljubašić, Rahela Orlandini, Ante Topić, Damir Rožić, Nikolina-Petra Gnječ, Marija Miklaužić, Anita Anić, Dora Begović, Ana-Marija Barišić, Ivana Križić, Anita Ivanović, Ivana Bočina, Ivanka Mandurić, Nina Plazibat, Ivana Kljaković-Gašpić
Odjel za forenzične studije, Zgrada tri fakulteta, Ruđera Boškovića 33
Vrsta događaja Datum Naziv
Radionica 27.04.2017 -
17:00 - 19:00
Identifikacija osobe - mogućnosti kroz vrijeme; Josip Crnjac, Josipa Marić, Mia Nadovski, Ivana Kelam, Ivan Jerković
Gradsko kazalište lutaka, Tončićeva 1
Vrsta događaja Datum Naziv
Predavanje 27.04.2017 -
17:00 - 18:00
Ispitivanje rezonantnih svojstava tijela u troposferi i stratosferi; Josip Tošić, Lovre Rado, Vlaho Matić
Predavanje 27.04.2017 -
19:00 - 19:45
Koncept vremena u kulturi drevnih Maja u riječi i slici; Mila Radišić
Predavanje / Prezentacija 27.04.2017 -
20:00 - 21:00
Kako stari oko? Siniša Skelin, Josipa Marin Lovrić
Gradska knjižnica Marka Marulića, Ulica slobode 2
Vrsta događaja Datum Publika Naziv
Predavanje 27.04.2017 -
17:00 - 18:00
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
 • S4
Seizmička aktivnost kroz vrijeme; Nataša Jovanović, Majda Ivić
Predavanje 27.04.2017 -
18:00 - 19:30
Sve u svoje vrime - i biljke to znaju; Jakša Rošin, Gabriela Vuletin Selak, Maja Jukić Špika, Mirella Žanetić, Marija Mandušić, Marija Jug-Dujaković, Tonka Ninčević, Goran Jelić
Medicinski fakultet u Splitu, Šoltanska 2
Vrsta događaja Datum Publika Naziv
Radionica 27.04.2017 -
17:00 - 18:00
 • predškolski i niži raz. OŠ
 • 5. i 6. raz. OŠ
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
Kako zavarati naša osjetila?; Silvija Dužević. Obavezna najava, kontakt: Sekcija NeuroSplit, neurosplit@neurosplit.org
Predavanje 27.04.2017 -
18:00 - 19:00
Istraživanje video igara kao alata za poboljšanje kvalitete uma; Ante Škugor
Gradsko kazalište mladih, Trg Republike 1
Vrsta događaja Datum Naziv
Predavanje 27.04.2017 -
18:00 - 19:00
Transhumanizam: sumrak Homo Sapiensa i zora novoga doba; Petar Krešimir Lozo
Predstava 27.04.2017 -
20:00 - 21:00
Od atoma do stanice; Siniša Novković Obavezna najava, kontakt: festivalznanosti.split@gmail.com. Maksimalan broj osoba 155.
Klerikat, Put iza nove bolnice 10c
Vrsta događaja Datum Naziv
Radionica 27.04.2017 -
18:00 - 20:00
Vrijeme je da se u digitalno doba krene; Tonća Jukić, Ivana Batarelo Kokić, Anita Mandarić Vukušić, Sani Kunac
Kavana Lvxor, Peristil
Vrsta događaja Datum Naziv
Znanstveni kafić 27.04.2017 -
18:00 - 19:00
Odakle smo? Što smo? Kamo idemo?, Ivica Puljak