Raspored - Split

srijeda, 26. travnja 2017

Obrtna tehnička škola, Plančićeva 1
Vrsta događaja Datum Publika Naziv
Izložba 26.04.2017 -
08:00 - 19:00
 • 5. i 6. raz. OŠ
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
Sat – čuvar vremena; Marija Jurišić Šarlija, Ana Paradžik, Manuela Brnčić Dadić
Osnovna škola Brda, Put Brda 2
Vrsta događaja Datum Naziv
Radionica 26.04.2017 -
08:45 - 09:30
Edukativni školski sat o energetskoj učinkovitosti „Misli na sutra!“; Ana Jerkunica, Sandro Nižetić, Nikolina Bekavac, Ivana Bandalo, Lucia Radoš Grubor, Andrea Barić, Tomo Šundov
Radionica 26.04.2017 -
14:50 - 15:35
Edukativni školski sat o energetskoj učinkovitosti „Misli na sutra!“; Ana Jerkunica, Sandro Nižetić, Nikolina Bekavac, Ivana Bandalo, Lucia Radoš Grubor, Andrea Barić, Tomo Šundov
Kemijsko-tehnološki fakultet, Zgrada tri fakulteta, Ruđera Boškovića 35 (istočni ulaz)
Vrsta događaja Datum Publika Naziv
Predavanje 26.04.2017 -
09:30 - 10:00
Hrana – jučer, danas, sutra; Ivana Generalić Mekinić
Radionica 26.04.2017 -
10:00 - 11:00
 • predškolski i niži raz. OŠ
 • 5. i 6. raz. OŠ
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
Kreativna radionica od gipsa; Damir Barbir
Predavanje 26.04.2017 -
10:00 - 11:00
Periodni sustav elemenata kroz vrijeme; Ivana Škugor Rončević
26.04.2017 -
10:00 - 14:00
 • predškolski i niži raz. OŠ
 • 5. i 6. raz. OŠ
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
Obilazak Kemijsko-tehnološkog fakulteta; Lea Kukoč Modun. Obavezna najava, kontakt: Lea Kukoč Modun, kukoc@ktf-split.hr, tel.: +385 21329 463, mob.: +385 98 706 693.
Izložba 26.04.2017 -
11:00 - 20:00
Matematika i haiku – trenutak zagrljaja; Branka Gotovac
Predavanje 26.04.2017 -
11:15 - 12:00
Koncept vremena u kulturi drevnih Maja u riječi i slici; Mila Radišić
Predavanje 26.04.2017 -
12:00 - 13:00
Vrijeme kao iluzija; Kaja Šegvić
IB BIOS DVA
Vrsta događaja Datum Naziv
Obilazak / Stručno vođenje / Prezentacija 26.04.2017 -
09:30 - 12:30
Vrijeme u oceanografiji i ribarstvu
Obilazak / Stručno vođenje / Prezentacija 26.04.2017 -
16:30 - 18:30
Vrijeme u oceanografiji i ribarstvu
Osnovna škola Spinut, Teslina 12
Vrsta događaja Datum Publika Naziv
Radionica 26.04.2017 -
10:00 - 11:00
 • 5. i 6. raz. OŠ
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
Vrijeme je novac; Domagoja Buljan Barbača. Obavezna najava, kontakt: Domagoja Buljan Barbača, domagojabuljan@yahoo.com. Max. 10 osoba / grupa.
Radionica 26.04.2017 -
11:00 - 12:00
 • 5. i 6. raz. OŠ
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
Vrijeme je novac; Domagoja Buljan Barbača. Obavezna najava, kontakt: Domagoja Buljan Barbača, domagojabuljan@yahoo.com. Max. 10 osoba / grupa.
Radionica 26.04.2017 -
12:00 - 13:00
 • 5. i 6. raz. OŠ
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
Vrijeme je novac; Domagoja Buljan Barbača. Obavezna najava, kontakt: Domagoja Buljan Barbača, domagojabuljan@yahoo.com. Max. 10 osoba / grupa.
Umjetnička akademija, Odsjek za dizajn vizualnih komunikacija, Zagrebačka 3
Vrsta događaja Datum Publika Naziv
Radionica 26.04.2017 -
10:00 - 12:00
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
Dizajnerska početnica u Splitu; Jelena Perišić, Ana Bodrožić. Obavezna najava, kontakt: Jelena Perišić, dizajnerskapocetnica@umas.hr.
Radionica 26.04.2017 -
16:00 - 18:00
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
Dizajnerska početnica u Splitu; Jelena Perišić, Ana Bodrožić. Obavezna najava, kontakt: Jelena Perišić, dizajnerskapocetnica@umas.hr.
Prirodoslovni muzej i zoološki vrt grada Splita, Poljana kneza Trpimira 3
Vrsta događaja Datum Naziv
Predavanje 26.04.2017 -
10:45 - 11:30
Prognoza - pretežno vedro!; Lucija Šimić
Pomorski fakultet u Splitu, Zgrada tri fakulteta, Ruđera Boškovića 37 (sjeverni ulaz)
Vrsta događaja Datum Naziv
Prezentacija 26.04.2017 -
11:00 - 11:45
Reakcija broda u nepovoljnim vremenskim uvjetima na otvorenom moru; Dario Medić, Marijan Zujić, Ružica Popović
Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, Zgrada tri fakulteta, Ruđera Boškovića 33 (južni ulaz)
Vrsta događaja Datum Publika Naziv
Radionica 26.04.2017 -
11:00 - 14:00
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
Odvoji vrijeme za svog digitalnog prijatelja; Andrina Granić, Jelena Nakić, Nikola Marangunić. Obavezna najava, kontakt: Andrina Granić, andrina.granic@pmfst.hr.
Radionica 26.04.2017 -
12:00 - 13:00
 • 5. i 6. raz. OŠ
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
Vrijeme je za upoznavanje stanovnika Jadrana; Antonela Paladin, Krešimir Periša, Maja Bilić. Obavezna najava, kontakt: Antonela Paladin, antonela.paladin@pmfst.hr.
Predavanje 26.04.2017 -
13:30 - 16:00
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
 • S4
Studentska predavanja; Jelena Grbeša, Sonja Kuštre, Jelena Božić Kudrić, Josipa Runje, Toni Kodžoman, Josipa Šćurla, Stella Vješnica, Dominik Jukić, Toma-Ivo Škrobica
Predavanje 26.04.2017 -
16:00 - 16:30
Odjel za fiziku na vremenskoj skali; Ivana Weber
Predavanje 26.04.2017 -
16:30 - 17:00
Vremenske korelacijske funkcije - koliko traje „sjećanje“ molekule vode?; Bernarda Lovrinčević
26.04.2017 -
17:00 - 20:00
 • predškolski i niži raz. OŠ
 • 5. i 6. raz. OŠ
PrirodosLOVAC; Ante Bilušić, Viljemka Bučević Popović, Ani Grubišić, Nikola Koceić Bilan, Jelena Nakić, Renata Odžak, Antonela Paladin, Mirko Ruščić, Snježana Topić, Barbara Soldo, Matilda Šprung
Predavanje 26.04.2017 -
17:30 - 18:00
Vrijeme i čudan svijet kvantne fizike; Leandra Vranješ Markić
Predavanje 26.04.2017 -
18:00 - 19:00
O pojmu vremena u fizici i filozofiji; Dragan Poljak
Predavanje 26.04.2017 -
19:00 - 20:00
Suprotstavljena mišljenja: “Vrijeme je ono što pokazuju satovi. Da? Ne?”; Ivica Aviani, Franjo Sokolić
Sjeverni toranj Sveučilišne knjižnice, Ruđera Boškovića 31
Vrsta događaja Datum Publika Naziv
Predavanje 26.04.2017 -
11:00 - 12:00
Vrijeme kao poticaj za kiparsko oblikovanje; Dalibor Prančević, Božo Kesić, Dora Derado
Radionica / Prezentacija 26.04.2017 -
16:00 - 18:00
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
Kako nacrtati vrijeme na geografskoj karti?; Martina Baučić, Ivan Racetin
Prezentacija 26.04.2017 -
18:30 - 20:00
Prezentacija MeteoAdriatic ARW modela na reanalizi meteoroloških događaja u prošlosti; Ivan Toman
Galerija umjetnina, Ulica kralja Tomislava 15
Vrsta događaja Datum Naziv
Stručno vođenje 26.04.2017 -
12:00 - 13:00
Stručno vođenje po Galeriji umjetnina. Obavezna najava, kontakt: Marija Stipišić Vuković, marija.stipisic-vukovic@galum.hr. Max. 10 osoba / grupa.
Mediteranski institut za istraživanje života, Meštrovićevo šetalište 45
Vrsta događaja Datum Naziv
Predavanje / Radionica / Prezentacija 26.04.2017 -
13:00 - 17:00
Trag vremena; Marina Konta, Marina Rudan, Lara Romac, Svjetlana Cvjetan, Suzi Kliškinić, Davor Juretić, Irena Rajić, Jelena Ružić, Prosper Radonić, Ljiljana Jeličić, Sunčan Stilinović, Ana Vulin, Petra Udovičić, Darko Fras
Odjel zdravstvenih studija, Zgrada tri fakulteta, Ruđera Boškovića 35 - 5. kat
Vrsta događaja Datum Naziv
26.04.2017 -
17:00 - 19:00
Mjerenje krvnog tlaka i glukoze u krvi, određivanje krvne grupe i razmatranje utjecaja vremenskih prilika i životne dobi na vrijednosti; Matea Šarić, Ante Buljubašić, Rahela Orlandini, Ante Topić, Damir Rožić, Nikolina-Petra Gnječ, Marija Miklaužić, Anita Anić, Dora Begović, Ana-Marija Barišić, Ivana Križić, Anita Ivanović, Ivana Bočina, Ivanka Mandurić, Nina Plazibat, Ivana Kljaković-Gašpić
Gradska knjižnica Marka Marulića, Ulica slobode 2
Vrsta događaja Datum Naziv
Predavanje 26.04.2017 -
17:00 - 17:30
O meduzama ili kako prevariti vrijeme; Olja Vidjak
Predavanje 26.04.2017 -
17:30 - 18:00
Sedimenti kaštelanskog zaljeva - nekad i sad; Danijela Bogner
Predavanje 26.04.2017 -
18:00 - 19:00
Život, vrijeme, entropija i svemir; Davor Juretić
Predavanje 26.04.2017 -
19:00 - 20:00
Vodovod antičke Salone; Jure Margeta, Katja Marasović
Odjel za forenzične studije, Zgrada tri fakulteta, Ruđera Boškovića 33
Vrsta događaja Datum Naziv
Radionica 26.04.2017 -
17:00 - 19:00
Identifikacija osobe - mogućnosti kroz vrijeme; Josip Crnjac, Josipa Marić, Mia Nadovski, Ivana Kelam, Ivan Jerković
Radionica 26.04.2017 -
17:00 - 19:00
Identifikacija osobe - mogućnosti kroz vrijeme; Josip Crnjac, Josipa Marić, Mia Nadovski, Ivana Kelam, Ivan Jerković
Patološko-anatomski kompleks, Klinički bolnički centar Split, Spinčićeva 1
Vrsta događaja Datum Publika Naziv
Radionica 26.04.2017 -
17:00 - 18:00
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
Uvod u anatomiju ljudskog tijela; Silvia Dužević, Renata Brčić, Ivona Bebić, Josip Melvan, Duje Đerek. Obavezna najava, kontakt: Sekcija NeuroSplit, neurosplit@neurosplit.org.
Kavana Lvxor, Peristil
Vrsta događaja Datum Naziv
Znanstveni kafić 26.04.2017 -
18:00 - 19:00
Kraj(h) znanosti, Ozren Polašek