Raspored - Rijeka

ponedjeljak, 24. travnja 2017

Gradska knjižnica Rijeka
Vrsta događaja Datum Naziv
Izložbe 24.04.2017 - 08:00 Vrijeme je za čitanje!
Gradska knjižnica Rijeka, Narodna čitaonica, Korzo 24, Rijeka
Vrsta događaja Datum Naziv
Izložbe 24.04.2017 - 08:00 Meteorološka prognoza čitanja
Kampus Trsat, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišna avenija 4, Rijeka
Gradska knjižnica Rijeka, Ogranak Turnić, F. Čandeka 36E, Rijeka
Vrsta događaja Datum Publika Naziv
Radionica 24.04.2017 -
09:00 - 10:00
  • 5. i 6. raz. OŠ
Vrijeme za Momo, voditeljica: Sanja Štajdohar
Gradska vijećnica, Korzo 16, Rijeka
Vrsta događaja Datum Publika Naziv
Protokol 24.04.2017 -
11:00 - 11:30
Otvorenje 15. Festivala znanosti Rijeka
Tribina 24.04.2017 -
12:15 - 14:00
  • 2.,3., i 4. raz. SŠ
Tribina Udruge za razvoj visokoga školstva "Universitas". Bit će sunce ko ne bude daž, uvodničar: Ivan Novak, moderatorica: Bojana Ćulum
Korzo, infoštand FZ, Rijeka
Vrsta događaja Datum Publika Naziv
Znanost na Korzu 24.04.2017 -
12:00 - 14:00
  • 5. i 6. raz. OŠ
  • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
  • 2.,3., i 4. raz. SŠ
Šarena kemija
Gradska knjižnica Rijeka, Ogranak Drenova, Brca 8b, Rijeka
Vrsta događaja Datum Publika Naziv
Pričaonica 24.04.2017 -
18:00 - 19:00
  • predškolski i niži raz. OŠ
Pssst… priča!: Tomov vremepolov od minute do godine, voditeljica: Sanja Štajdohar