Raspored - Rab

petak, 28. travnja 2017

Područna škola Supetarska Draga
Vrsta događaja Datum Naziv
Radionica 28.04.2017 - 00:00 Priča o fosilima i kako napraviti svoga ili popularna "Gipsaona", voditeljice: Ana Marija Tomša i Maja Hrustić
Zimsko kino Rab (Infocentar Geopark Rab)
Vrsta događaja Datum Naziv
28.04.2017 -
17:00 - 17:30
Otvorenje Mobilnog infocentra
28.04.2017 -
17:30 - 20:00
Edukativne i zabavne radionice za sve uzraste, voditelji: Tihomir Marjanac, Ljerka Marjanac, Marina Čalogović, Maja Hrustić, Ana Marija Tomša, Mario Poleto i Matea Hanousek
Predavanje 28.04.2017 -
20:00 - 20:45
Jesu li dijamanti vječni?, Marina Čalogović