Raspored - Pula

petak, 28. travnja 2017

Gimnazija Pula, Trierska ulica 8, Pula
Vrsta događaja Datum Naziv
Radionica 28.04.2017 -
08:00 - 09:30
Irena Bratulić , Kristina Opatić: Matematički satovi
Predavanje 28.04.2017 - 13:15 Igor Macuka, Ivan Popčević, Aneta Andrašević: Mjerenje i bilježenje vremena Satovi, kalendari....
Medicinska škola Pula, Zagrebačka ulica 30, Pula
Vrsta događaja Datum Publika Naziv
Predavanje 28.04.2017 -
08:00 - 10:00
  • 2.,3., i 4. raz. SŠ
Snježana Svitlić-Budisavljević, Gordana Rocek- Čerina: Vrijeme nam spašava život – KPR i zaustavljanje krvarenja
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Sveučilišna knjižnica, Herkulov prolaz 1, Pula
Vrsta događaja Datum Naziv
Izložba 28.04.2017 - 08:00 Ornela Žerić, Sonja Brhanić: Za sve je potrebno vrijeme
Tehnička škola Pula, Jurja Cvečića 7, Pula
Vrsta događaja Datum Naziv
Izložba 28.04.2017 - 08:00 Giulia Codacci-Terlević, Jadranka Vreš-Rebernjak, Mladenka Kosanović, Bojan Bradač, Gordana Vasilijević, Svetislav Šandorov, Jadranka Ostić: Slavoluk Sergijevaca
Radionica 28.04.2017 - 11:00 Svetislav Šandorov: Sunčani sat
Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula, Kandlerova ulica 48, Pula
Vrsta događaja Datum Naziv
Izložba 28.04.2017 -
09:00 - 15:00
Marina Bojanić, Vesna Pavletić: Njemačka: zemlja izuma
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za prirodne i zdravstvene studije, Zagrebačka 30, Pula
Vrsta događaja Datum Naziv
Radionica 28.04.2017 -
09:30 - 12:30
Ines Kovačić, Emina Pustijanac, Tijana Barbić-Domazet: Ah, leti leti vrijeme!
Osnovna škola Šijana Pula, 43. istarske divizije 5, Pula
Vrsta događaja Datum Publika Naziv
Predavanje i izložba 28.04.2017 -
10:00 - 12:00
  • 5. i 6. raz. OŠ
Elda Bernobić: Vrijeme
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković", Preradovićeva 1, Pula
Vrsta događaja Datum Naziv
Predavanje 28.04.2017 -
10:00 - 11:00
Dražen Alerić: Marketing i upravljanje vremenom
Zajednica tehničke kulture Pula, Velika dvorana, Frane Glavinića 1, Pula

zbog prostornih ograničenja u za najave grupa molimo nazvati na telefon 052/210-436

Vrsta događaja Datum Naziv
Izložba 28.04.2017 - 10:00 Natalia Mišković, Nevenka Pletikos: Putovanje kroz vrijeme
Predavanje 28.04.2017 - 10:00 Neva Slani: Matematički dokaz u računarstvu
Zajednica tehničke kulture Pula, Centar za popularizaciju znanosti i inovacije Istarske županije, Frane Glavinića 3, Pula
Vrsta događaja Datum Publika Naziv
Radionica 28.04.2017 -
12:00 - 14:00
  • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
Vedrana Grozdanić: Vrijeme na moru, u moru i oko mora
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Ronjgova 1, Pula
Vrsta događaja Datum Naziv
Predavanje 28.04.2017 - 14:00 Neva Slani, Igor Macuka: Mjerenje svijeta Znanstveni igrokaz
Politehnika Pula Visoka tehničko-poslovna škola, Riva 6, Pula
Vrsta događaja Datum Naziv
Predavanje 28.04.2017 - 16:00 Saša Petar: Vrijeme za greške, vrijeme za uspjeh – gdje ćete biti 2025. godine?
Astronomsko društvo "Istra" Pula,  Zvjezdarnica Pula, Park Ruđera Boškovića bb, Pula
Vrsta događaja Datum Naziv
Radionica 28.04.2017 - 16:30 Damir Šegon: Sunčani sat