Raspored - Pula

četvrtak, 27. travnja 2017

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Sveučilišna knjižnica, Herkulov prolaz 1, Pula
Vrsta događaja Datum Naziv
Izložba 27.04.2017 - 08:00 Ornela Žerić, Sonja Brhanić: Za sve je potrebno vrijeme
Gimnazija Pula, Trierska ulica 8, Pula
Vrsta događaja Datum Naziv
Radionica 27.04.2017 - 08:00 Fatima Ferizović Vujović, Ana Ujčić: Grafovi ovisnosti o vremenu
Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula, Kandlerova ulica 48, Pula
Vrsta događaja Datum Naziv
Izložba 27.04.2017 -
09:00 - 15:00
Marina Bojanić, Vesna Pavletić: Njemačka: zemlja izuma
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za prirodne i zdravstvene studije, Zagrebačka 30, Pula
Vrsta događaja Datum Naziv
Radionica 27.04.2017 -
09:30 - 12:30
Ines Kovačić, Emina Pustijanac, Tijana Barbić-Domazet: Ah, leti leti vrijeme!
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković", Preradovićeva 1, Pula
Vrsta događaja Datum Naziv
Predavanje 27.04.2017 -
10:00 - 11:30
Lela Tijanić: Regionalna politika Europske unije kroz vrijeme
Osnovna škola Šijana Pula, 43. istarske divizije 5, Pula
Vrsta događaja Datum Publika Naziv
Predavanje i izložba 27.04.2017 -
10:00 - 12:00
  • 5. i 6. raz. OŠ
Elda Bernobić: Vrijeme
Zajednica tehničke kulture Pula, Velika dvorana, Frane Glavinića 1, Pula

zbog prostornih ograničenja u za najave grupa molimo nazvati na telefon 052/210-436

Vrsta događaja Datum Naziv
Predavanje 27.04.2017 - 10:00 Mario Turić: Leptir efekt, determinizam i kaos
Politehnika Pula Visoka tehničko-poslovna škola, Riva 6, Pula
Vrsta događaja Datum Publika Naziv
Predavanje 27.04.2017 -
13:15 - 14:00
  • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
  • 2.,3., i 4. raz. SŠ
Goran Zgrablić: Od nanosekunde do atosekunde: kako laserima snimiti vremensku transformaciju tvari, molekula, atoma i elektrona
Izložba 27.04.2017 - 18:00 Valentina Bačić: Tri stoljeća Pule kroz tri kućna broja