Raspored - Pula

utorak, 25. travnja 2017

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Sveučilišna knjižnica, Herkulov prolaz 1, Pula
Vrsta događaja Datum Naziv
Izložba 25.04.2017 - 08:00 Ornela Žerić, Sonja Brhanić: Za sve je potrebno vrijeme
Politehnika Pula Visoka tehničko-poslovna škola, Riva 6, Pula
Vrsta događaja Datum Naziv
Izložba 25.04.2017 - 08:00 Valentina Bačić: Tri stoljeća Pule kroz tri kućna broja
Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula, Kandlerova ulica 48, Pula
Vrsta događaja Datum Naziv
Izložba 25.04.2017 -
09:00 - 15:00
Marina Bojanić, Vesna Pavletić: Njemačka: zemlja izuma
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za prirodne i zdravstvene studije, Zagrebačka 30, Pula
Vrsta događaja Datum Naziv
Radionica 25.04.2017 -
09:30 - 12:30
Ines Kovačić, Emina Pustijanac, Tijana Barbić-Domazet: Ah, leti leti vrijeme!
OŠ Tone Peruško Pula, Poljana Sv. Martina 6, Pula
Vrsta događaja Datum Publika Naziv
Radionica 25.04.2017 - 11:00
 • 5. i 6. raz. OŠ
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
Edi Rosin: Mjerenje vremena Vrijeme- neprekidan, moćan kontinuum
Osnovna škola Veli Vrh Pula, Josipa Zahtile 1, Pula
Vrsta događaja Datum Publika Naziv
Radionica 25.04.2017 - 12:00
 • 5. i 6. raz. OŠ
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
Aleksandra Žufić: Vrijeme za digitalno
Izložba 25.04.2017 - 12:00 Roberta Nađ i Aleksandra Žufić: Svemu ima vrijeme
Zajednica tehničke kulture Pula, Velika dvorana, Frane Glavinića 1, Pula

zbog prostornih ograničenja u za najave grupa molimo nazvati na telefon 052/210-436

Vrsta događaja Datum Publika Naziv
Izložba 25.04.2017 - 12:30 Natalia Mišković, Nevenka Pletikos: Putovanje kroz vrijeme
Predavanje 25.04.2017 - 12:45
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
Damir Šegon: Sunčani sat Sunčani sat (predavanje, izrada, demonstracija)
Predavanje 25.04.2017 - 13:30 Korado Korlević: Humanosfera, buduće baze u svemiru
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Ronjgova 1, Pula
Vrsta događaja Datum Naziv
Predavanje 25.04.2017 - 13:00 Neva Slani: Kalendari
Osnovna škola-Scuola elementare Giuseppina Martinuzzi Pula-Pola, Santoriova 1, Pula
Vrsta događaja Datum Publika Naziv
Radionica 25.04.2017 - 16:00
 • 5. i 6. raz. OŠ
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
Rosanna Biasiol Babić, Petra Rajh, Manuela Bistre: Il girotondo del tempo – Ritam vremena – The circle of time
Zajednica tehničke kulture Pula, Centar za tehničke aktivnosti Veruda, Trg kralja Tomislava 13, Pula
Vrsta događaja Datum Publika Naziv
Radionica 25.04.2017 -
16:30 - 18:00
 • 5. i 6. raz. OŠ
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
Jasna Verk, Davor Marčeta: Antički satovi
Izložba 25.04.2017 - 16:30
 • 5. i 6. raz. OŠ
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
Jasna Verk, Davor Marčeta: Antičko mjerenje vremena
Izložba 25.04.2017 - 17:00
 • 5. i 6. raz. OŠ
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
Jasna Verk, Fina Balta Sošić, Mirza Salihović: Kronološko vrijeme
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković", Preradovićeva 1, Pula
Vrsta događaja Datum Naziv
Predavanje 25.04.2017 - 17:30 Iva Slivar, Tamara Floričić: Slobodno vrijeme i turizam peer-to-peer razgledi turističkih destinacija