Raspored - Pula

ponedjeljak, 24. travnja 2017

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Sveučilišna knjižnica, Herkulov prolaz 1, Pula
Vrsta događaja Datum Naziv
Izložba 24.04.2017 - 08:00 Ornela Žerić, Sonja Brhanić: Za sve je potrebno vrijeme
Politehnika Pula Visoka tehničko-poslovna škola, Riva 6, Pula
Vrsta događaja Datum Naziv
Izložba 24.04.2017 - 08:00 Valentina Bačić: Tri stoljeća Pule kroz tri kućna broja
Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula, Kandlerova ulica 48, Pula
Vrsta događaja Datum Naziv
Izložba 24.04.2017 -
09:00 - 15:00
Marina Bojanić, Vesna Pavletić: Njemačka: zemlja izuma
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za prirodne i zdravstvene studije, Zagrebačka 30, Pula
Vrsta događaja Datum Naziv
Radionica 24.04.2017 -
09:30 - 12:30
Ines Kovačić, Emina Pustijanac, Tijana Barbić-Domazet: Ah, leti leti vrijeme!
Osnovna škola Centar Pula, Danteov trg 2, Pula
Vrsta događaja Datum Publika Naziv
Film 24.04.2017 - 10:00
  • 5. i 6. raz. OŠ
  • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
Nataša Makovac: Iz prošlosti za budućnost
Zajednica tehničke kulture Pula, Velika dvorana, Frane Glavinića 1, Pula

zbog prostornih ograničenja u za najave grupa molimo nazvati na telefon 052/210-436

Vrsta događaja Datum Naziv
Izložba 24.04.2017 - 11:00 Natalia Mišković, Nevenka Pletikos: Putovanje kroz vrijeme
Otvaranje 24.04.2017 - 12:00 Otvaranje i predstavljanje Festivala znanosti u Puli
Predavanje 24.04.2017 - 12:15 Davor Horvatić: Može li umjetna inteligencija predviđati budućnost?
Predavanje 24.04.2017 - 13:00 Vedran Tatarević: Vremenska komponenta GIS-a
Zajednica tehničke kulture Pula, Centar za popularizaciju znanosti i inovacije Istarske županije, Frane Glavinića 3, Pula
Vrsta događaja Datum Publika Naziv
Radionica 24.04.2017 -
12:00 - 14:00
  • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
Vedrana Grozdanić Josipa Bilić, Ozren Grozdanić: Vrijeme na moru, u moru i oko mora
Gimnazija Pula, Trierska ulica 8, Pula
Vrsta događaja Datum Naziv
Predavanje 24.04.2017 - 14:00 Igor Macuka, Ivan Popčević, Aneta Andrašević: Mjerenje i bilježenje vremena Satovi, kalendari....